Opis projekta

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja podjetne miselnosti mladih skozi uvajanje novih metod podjetnega razmišljanja pri obravnavi vsebin obstoječega kurikuluma ter z metodami, ki razvijajo samoiniciativnost in podjetnost.

V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskovali modele integriranja samoiniciativnosti in podjetnosti ter podjetnega pristopa vsebinam, vključenim v pouk. Projekt poteka v 3. in 7. razredu.

V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Faze projekta

  1. Poziv izbranim šolam.
  2. Začetna usposabljanja učiteljev (pristop ter orodja za razširjanje in poglobitev znanj o veščinah in znanjih samoiniciativnosti in podjetnosti) – prva polovica šolskega leta 2015/16.
  3. Izvajanje in spremljanje pouka – druga polovica šolskega leta 2015/16 in šolsko leto 2016/17.
  4. Zaključne evalvacije, načrtovanje širitve ideje projekta na kolektiv, diseminacijske dejavnosti.

Pričakovani rezultati projekta

  • pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti;
  • širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov;
  • primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv;
  • raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta;
  • nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse, primeri širjenja itd.;
  • razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri dijakih, vključenih v projekt.

ustart logo