Urnik tedenskih govorilnih ur za starše in pogovornih ur za učence je razviden iz spodnje preglednice. Pogovorne ure učitelji izvajajo v tednu govorilnih ur oz. po dogovoru s posameznim učiteljem.

Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
0.     Volf Grgič    
1. Henigsman M.
Stanković
Henigsman V.   Hrastar  
2. Vinarnik
Jerman
Simčič
Mirosavljević
Moškun   Žalec Sever Mitrović
3. Matkovič Kastelic
Petrovčič
Domitrovič Planinc  
4. Černe Khalil
Jelenič
  Papež
Ivančič
Avguštin
5. Plut Čengija
Fir
Marter
Grahek
    Ambrožič
6.   Bremec