Prevozi so organizirani po voznem redu z dvema avtobusoma, šolskim kombijem in dodatnim kombijem. Učenci na prihod avtobusa in kombija počakajo na postajališčih.

V času izvajanja higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2, jih je treba upoštevati tudi na šolskih prevozih. Priporočila so objavljena na spodnji povezavi.

10097-Prevozi-solarjev-Priporocila-NIJZ.pdf

V šolskem letu 2020/21 organiziramo prevoze na naslednjih relacijah:

Prevozi avtobusov (MPOV) – dovozi

  RELACIJA ODHOD
1. Črmošnjice 7.05
  Srednja vas 7.06
  Vrčice 7.10
  Gaber 7.12
  Kot 7.13
  Ručetna vas 7.14
  Starihov Vrh 7.18
  Lipovec 7.20
  Pugled 7.21
  Semič 7.23
2. Črešnjevec 6.55
  Cerovec 6.58
  Krvavčji Vrh 7.00
  Gradnik 7.08
  Sodji Vrh 7.12
  Omota 7.13
  Štrekljevec 7.15
  Osojnik 7.17
  Štrekljevec 7.18
  Kal 7.19
  Podreber 7.20
  Oskoršnica 7.21
  Vrtača 7.23
  Semič 7.25
 3. Pribišje 7.00
  Rožni dol 7.05
  Preloge 7.10
  Potoki 7.15
  Gaber (pri Žuglju) 7.20
  Semič 7.25

Prevozi avtobusov (MPOV) – razvozi

  RELACIJA ODHOD
1. Semič - Črmošnjice (redna linija, delavski avtobus) 13.15  
2. Semič – Vinji vrh – Stranska vas – Črešnjevec – Cerovec – Krvavčji Vrh – Gradnik – Omota – Sodji Vrh – Omota – Osojnik – Maline - Štrekljevec – Semič 13.55 14.50
3. Semič – Podreber – Kal – Štrekljevec – Osojnik – Brezova reber – Maline 13.55 14.50
4. Semič – Železniška postaja – Gaber – Vrčice – Srednja vas – Črmošnjice 13.55 14.50
5. Semič - Gaber - Potoki - Preloge - Rožni Dol - Pribišje 13.55  

Kombi – dovozi

  RELACIJA ODHOD
1. Maline 6.50
  Brezova reber 6.55
  Osojnik 6.57
  Štrekljevec 7.00
  Semič 7.10
2. Smuška cesta 7.15
  Huč 7.20
  Starihov vrh 7.25
  Semič 7.30
3. Železniška postaja 7.35
  Semič 7.40
4. Anzlova Gora (Jokovčan zidanica) 7.50
  Semič 8.00

Kombi - razvozi

  RELACIJA ODHOD
1. Semič 13.15
  Krupa 13.20
  Stranska vas 13.22
  Vinji vrh 13.27
2. Semič 13.55
  Starihov vrh 14.00
  Smuška cesta 14.10
  Semič 14.25

Šolski avtobus – dovozi

  RELACIJA ODHOD
1. Krupa 6.40
  Stranska vas 6.42
  Vinji Vrh 6.43
  Brstovec 6.45
  Semič 6.55
2. Železniška postaja 7.00
  Most 7.02
  Lipnik 7.04
  Bucik 7.05
  Semič 7.10
3. Sadinja vas 7.10
  Drage 7.13
  Kot 7.15
  Semič 7.23
4. Sovinek 7.25
  Semič 7.30
5. Krupa 7.35
  Stranska vas 7.36
  Vinji vrh 7.38
  Brstovec 7.40
  Drage 7.45
  Kot 7.50
  Pugled 8.00
  Semič 8.10

Šolski avtobus – razvozi

  RELACIJA ODHOD
1. Semič 12.50
  Oskoršnica 12.53
  Podreber 12.54
  Kal 12.55
  Štrekljevec 12.56
  Osojnik 13.00
  Maline 13.03
  Omota 13.05
  Gradnik 13.07
  Semič 13.15
2. Semič 13.15
  Drage 13.17
  Kot 13.19
  Ručetna vas 13.20
  Nestoplja vas 13.23
  Lipovec 13.28
  Pugled 13.29
  Semič 13.30
3. Semič 13.35
  Sovinek 13.40
4. Semič 13.55
  Pugled 14.00
  Lipovec 14.02
  Nestoplja vas 14.05
  Drage 14.07
  Semič 14.13
5. Semič 14.15
  Kot 14.20
6. Semič 14.55
  Potoki 15.10
  Prelogi 15.15
  Pribišje 15.20
  Rožni dol 15.25
  Semič 15.45

 

V primeru neugodnih vremenskih razmer (sneg, led) bo vozil šolski kombi po prilagojenem voznem redu, o tem boste starši obveščeni.