zacetek pouka 2020Spoštovani starši, spoštovane učenke in učenci.

Letošnje šolsko leto bomo začeli po modelu B, za katerega velja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Aktiviranje posameznega modela s sklepom določi Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje.

Več o tem si lahko preberete v Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila.

V nadaljevanju smo pripravili nekaj osnovnih informacij, kako bomo izvajali pouk na naši šoli.

Vstop v šolo

Učenci 1. do 5. razreda vstopajo v šolo na vhodu iz šolskega igrišča. Dežurni učitelj bo na vhodu od 6.15 do 8.15. Učenci gredo po vstopu v šolo takoj v učilnico, kjer se izvaja jutranje varstvo oz. varstvo vozačev.

Učenci 6. do 9. razreda vstopajo v šolo na glavnem vhodu. Dežurni učitelj bo na vhodu od 7.00 do 8.15.

Učenci morajo imeti s seboj copate. Preobuli se bodo pred matično učilnico po navodilih razrednika. Za shranjevanje obutve med poukom naj imajo učenci 6. do 9. razreda s seboj vrečko iz blaga. Ostali učenci vrečke ne bodo potrebovali, saj bodo svojo obutev shranjevali v garedobnih omaricah.

Učenci se na hodnikih šole ne smejo zadrževati.

Starši v šolo ne vstopajo.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo bo organizirano v dveh skupinah v času od 6.00 do 8.15. Učence po vstopu v šolo usmeri v učilnice dežurni učitelj.

Pouk

Za izvajanje pouka velja običajen urnik. Ogledate si ga lahko na spodnji povezavi.

Urnik 2020/21

Zaradi spremenjenega razporeda kosil, se bo:

  • Za učence 1. do 3. razreda 4. ura končala ob 12.20.
  • Za učence 1. do 5. razreda 5. ura končala ob 13.10. 6. ura se potem začne ob 13.15 in konča ob 14.00.

Pouk športa se izvaja v telovadnici, na šolskem igrišču ali v bližnji okolici šole.

Izbirni predmeti se izvajajo po urniku.

Interesne dejavnosti bomo izvajali, vendar samo tiste, ki so vezane na oddelek. Prijavnice za interesne dejavnosti bodo učenci dobili v začetku septembra na razrednih urah.

Učilnice

Učenci 1. do 5. razreda so v času rednega pouka v matičnih učilnicah.

Učenci 6. do 9. razreda so v času rednega pouka v učilnicah po spodnjem razporedu.

Oddelek

Učilnica

Oddelek

Učilnica

6. a

BIO

6. b

GUM

7. a

FIZ

7. b

JEZ1

8. a

SLO1

8. b

ZGO

9. a

MAT

9. b

TJA2

Učenci se bodo selili iz matičnih učilnic samo v primeru, če bo to nujno potrebno (izvajanje pouka v specializiranih učilnicah, pouk izbirnih predmetov, OPB in podobno).

Prehrana

Učenci malicajo v matičnih učilnicah.

Učenci 1. do 5. razreda gredo na kosilo po spodnjem razporedu.

Čas kosila

Oddelki

11.30

1. a, 1. b, 2. a

11.50

2. b, 3. a, 3. b

12.10

4. a, 4. b

12.30

5. a, 5. b

Učenci 6. do 9. razred gredo na kosilo glede na njihov urnik. Tisti učenci, ki po 5. uri nimajo več pouka, gredo na kosilo ob 12.50 (po 5. uri). Ostali učenci gredo na kosilo ob 13.40 (po 6. uri).

Učenci sedijo v jedilnici po razporedu, ki je objavljen v jedilnici.

Učenci, ki niso vezani na šolski prevoz, zapustijo šolski prostor takoj ko je možno.

Prevozi

Avtobusi in kombiji bodo vozili po voznem redu, ki je objavljen na šolski spletni strani. Vozni red velja od 2. 9. 2020 do spremembe oz. preklica.

Vozni red v šolskem letu 2020/21

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje se bo izvajalo po običajnem urniku. Z razporeditvijo učencev v skupine podaljšanega bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.

Ker starši v šolo ne smete vstopati, boste svoje otroke sprejemali na zadnjem vhodu šole oz. na šolskem igrišču. O podrobnostih prevzema otrok se boste dogovorili z izvajalkami podaljšanega bivanja.