Spoštovani starši!

Ravnatelji smo v soboto, 3. 10. 2020, prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s katero so nas obvestili naslednje:

Vlada Republike Slovenije je 02. 10. 2020 ob 23.15 uri na dopisni seji sprejela »Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Sprememba Odloka«). S tem aktom se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od nedelje, 04. 10. 2020 dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, šolah, zavodih, visokošolskih zavodih, univerzah). Določila in izjeme, ki so za naše področje pomembne, so v »Spremembi Odloka« zapisane s sledečo dikcijo (navedba iz »Spremembe Odloka« z dne 02. 10. 2020«):

***

ODLOK
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2

1. člen

V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:

  1. otroke v vrtcu,
  2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli izključno, ko so v matičnem oddelku,
  3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
  4. učitelje od 4. razreda osnovne šole in učitelje srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
  5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  6. osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.«. Končna določba

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.2«. »Odlok« z dne 18. 09. 2020 pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 določa obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta). Ne glede na navedeno pa tokratna »Sprememba Odloka« določa izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer je to za otroke v vrtcih in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku.

Prav tako maska ni obvezna za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole, pri opravljanju neposrednega dela z učenci in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje. Višji in visokošolski učitelji maske ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Pri gibanju otrok in zaposlenih izven učilnic, predavalnic - v skupnih prostorih zavoda se uporabljajo določila Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) z dne 18. 09. 2020: Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je še vedno obvezna pri gibanju in zadrževanju v SKUPNIH prostorih (jedilnica, hodniki, toaletni prostori …).

***

Virus SARS-CoV-2 je v Sloveniji še vedno prisoten in le dosledno upoštevanje navodil (varna razdalja, umivanje rok, higiena kašlja, uporaba mask v skupnih prostorih) lahko prepreči njegovo širjenje.

Veliko zdravja vam želimo in vas lepo pozdravljamo!

mag. Andreja Miketič,
ravnateljica