tb ocena filma 1 aV 6. razredu so učenci dobili navodilo, naj preberejo oceno filma v delovnem zvezku, naredijo naloge po i-učbeniku ali delovnem zvezku in si snov OCENA FILMA zapišejo v zvezek.

 

 

 

 

Izdelali smo kriterije na podlagi dane definicije, kako narediti ustrezno oceno filma.

ocena filma 2 a

 

Učenci so dobili nalogo, naj si ogledajo film Pastirci, nato pa v Word dokumentu ali pa kar v zvezek napišejo oceno filma. Datoteko ali pa sliko narejene naloge v zvezku so oddali v MS TEAMS > Dodeljene naloge.

Ocena filma 6 a

Tam je bila po predhodno ustvarjenih kriterijih zasnovana ocenjevalna lestvica, na podlagi katere so bili izdelki ocenjeni in opremljeni

s komentarji.

Ocena filma 5 a