V spletni učilnici boste spoznali nekatere možnosti Moodla kot spletno učno okolje.

Inovativna pedagogika

Spletna učilnica je namenjena splenemu sodelovanju v projektu Inovativna pedagogika 1:1.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja podjetne miselnosti mladih skozi uvajanje novih metod podjetnega razmišljanja pri obravnavi vsebin obstoječega kurikuluma ter z metodami, ki razvijajo samoiniciativnost in podjetnost. S projektom želimo prožnejše prehajanje med osnovno šolo in okoljem, zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, naučiti vključujoče deležnike, kako pridobljeno znanje uporabijo in delovat proaktivno in samoiniciativno.

Koordinatorica projekta je Darja Bremec.


Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc.

V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih dijakih?

Spletna učilnica je namenjena učiteljem OŠ Semič, ki sodelujejo v projektu.