Bralna značka je slovensko gibanje, ki spoduja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Program Bralna značka v osnovni šoli motivira za branje otroke oziroma mlade do 15. leta starosti.

V različnih programih Bralne značke vsako leto sodeluje več kot 140.000 bralcev.

BRALNA ZNAČKA

1. razred 6 slikanic, ki jih preberejo starši ali učenci sami; učenci prebrano knjigo obnovijo učiteljici
2. razred 4 knjige po lastni izbiri
1 pesniška zbirka, od tega 1 pesem naučena na pamet (3 štirivrstične kitice)
3. razred 4 knjige, od tega 3 knjige s priporočilnega seznama in 1 knjiga po izbiri
1 pesniška zbirka, od tega 1 pesem naučena na pamet
4. in 5. razred 4 knjige s priporočilnega seznama za posamezni razred oz. po lastni izbiri po predhodnem dogovoru z učiteljico
1 pesniška zbirka s priporočilnega seznama za posamezni razred, od tega 1 pesem naučena na pamet (4. razred: 3 štirivrstične kitice, 5. razred: 4 štirivrstične kitice)
6. razred 4 knjige po lastnem izboru
1 pesniška zbirka, od tega 1 pesem naučena na pamet (najmanj 20 verzov)
7. do 9. razred 5 knjig po lastnem izboru
1 pesniška zbirka, od tega 1 pesem naučena na pamet (najmanj 20 verzov)

 

Slovenska in eko bralna značka se začne 17. septembra 2019 in zaključi 2. aprila 2020. Zaključek bo potekal maja, ko bodo učenci, ki bodo uspešno opravili bralno značko, prejeli spominska priznanja.

Seznami knjig so poleg objave na šolski spletni strani obešeni tudi v učilnicah za slovenščino in v knjižnici, enako kriteriji opravljanja bralne značke ter EKO bralne značke.

SEZNAMI KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO:

EPI READING BADGE - ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

 1. in 4. razred: 3 knjige + test
 1. razred: 4 knjige + test
 1. – 9. razred: 5 knjig + test

EKO BRALNA ZNAČKA

 1. – 3. razred: 2 knjigi z eko seznama
 1. – 5. razred: 2 knjigi z eko seznama in 1 eko članek
 1. – 9. razred: 1 knjiga z eko seznama in 1 eko članek

SEZNAMI KNJIG ZA EKO BRALNO ZNAČKO:

REVIJE ZA EKO BRALNO ZNAČKO:

 • GEA
 • PIL PLUS
 • SVET
 • ŽIVLJENJE IN TEHNIKA
 • PROTEUS
 • LOVEC
 • NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
 • NATIONAL GEOGRAPHIC