Bralna značka je slovensko gibanje, ki spoduja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Program Bralna značka v osnovni šoli motivira za branje otroke oziroma mlade do 15. leta starosti.

V različnih programih Bralne značke vsako leto sodeluje več kot 140.000 bralcev.

BRALNA ZNAČKA

1. razred 6 slikanic, ki jih preberejo starši ali učenci sami; učenci prebrano knjigo obnovijo učiteljici
2. razred 4 knjige in
1 pesniška zbirka, od tega 1 pesem naučena na pamet (3 štirivrstične kitice)
3. razred 4 knjige in 
1 pesniška zbirka, od tega 1 pesem naučena na pamet (vsaj 3 štirivrstične kitice)
4. razred 4 knjige in 1 pesniška zbirka; 1 pesem naučena na pamet (3 štirivrstične kitice)
5. razred 4 knjige in 1 pesniška zbirka; 1 pesem naučena na pamet (4 štirivrstične kitice)
6. razred 3 knjige in 1 pesniška zbirka; 1 pesem naučena na pamet (vsaj 20 verzov)
7. do 9. razred 3 knjige in
1 pesniška zbirka, od tega 1 pesem naučena na pamet (najmanj 20 verzov)

 

Slovenska in eko bralna značka se začne 19. septembra 2022 in zaključi 3. aprila 2023. Zaključek bo potekal maja, ko bodo učenci, ki bodo uspešno opravili bralno značko, prejeli spominska priznanja.

SEZNAMI KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO:

EKO BRALNA ZNAČKA

 1. – 3. razred: 2 knjigi z eko seznama
 1. – 5. razred: 2 knjigi z eko seznama in 1 eko članek
 1. – 9. razred: 1 knjiga z eko seznama in 1 eko članek

REVIJE ZA EKO BRALNO ZNAČKO:

 • GEA
 • PIL PLUS
 • SVET
 • ŽIVLJENJE IN TEHNIKA
 • PROTEUS
 • LOVEC
 • NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
 • NATIONAL GEOGRAPHIC