podruznica01

Naša šola se nahaja v vasi Štrekljevec in je 4 km oddaljena od Semiča. Je štirirazredna podružnična šola matične OŠ Belokranjskega odreda Semič.

Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih in sicer 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. Za učence 1. razreda in učence vozače poteka jutranje varstvo od 6.00 do 7.30 ure oz. do pričetka pouka.

Šolski okoliš naše šole zajema vasi Kal, Osojnik, Sodji vrh, Štrekljevec, Omota, Maline, Gradnik, Podreber, Brezova Reber.

V šolskem letu 2021/22 obiskuje našo šolo 21 učencev. Na šoli poučujejo učiteljice:

  • Nataša Weiss vse predmete v 1. in 2. razredu, razen tujega jezika angleščine in športa,
  • Martina Simonič, druga strokovna sodelavka v 1. razredu,
  • Simona Ritonija vse predmete v 3. in 4. razreda, razen tujega jezika angleščine in glasbene umetnosti,
  • Valentina Pezdirc glasbeno umetnost v 3. in 4. razredu, neobvezni izbirni predmet angleščino v 1. razredu, tuj jezik angleščino od 2. do 4. razreda in šport v 1. in 2. razredu,
  • Tjaša Ogulin izvaja program podaljšanega bivanja

Vodja podružnice je Simona Ritonija.

Učenci naše šole so vključeni v naslednje krožke: knjižni moljček, otroški pevski zbor, folklora, dramski krožek in spretni prstki. Interesne dejavnosti izvajajo Simona Ritonija, Nataša Weiss, Anželika Mitrović, Martina Simonič, Vesna Marter

 

Šolski zvonec:

Varstvo 7.00–7.30
1. ura 7.35–8.20
2. ura 8.25–9.10
Malica 9.10–9.30
3. ura 9.30–10.15
Aktivni odmor 10.15–10.30
4. ura 10.30–11.15
5. ura 11.12–12.05
6. ura 12.10–12.55
Podaljšano bivanje 12.55–16.10