podruznica01

Naša šola se nahaja v vasi Štrekljevec in je 4 km oddaljena od Semiča. Je štirirazredna podružnična šola matične OŠ Belokranjskega odreda Semič.

Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih in sicer 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. Za učence vozače poteka jutranje varstvo od 6.30 do 7.30 ure oz. do pričetka pouka.

Na podružnici jutranjega varstva ne bomo organizirali, saj je v varstvo vpisanih premalo učencev 1. razreda podružnice. Namesto jutranjega varstva bo po potrebi organizirano varstvo vozačev od 6.30 do 7.30. Izvajale ga bodo Mateja Plut, Valentina Pezdirc in Simona Ritonija.

Šolski okoliš naše šole zajema vasi Kal, Osojnik, Sodji vrh, Praproče, Štrekljevec, Omota, Maline, Gradnik, Podreber, Brezova Reber.

V šolskem letu 2023/24 obiskuje našo šolo 24 učencev. Na šoli poučujejo učiteljice:

  • Mateja Plut vse predmete v 1. in 2. razredu, razen tujega jezika angleščine v 2. razredu in neobveznega izbirnega predmeta angleščine v 1. razredu,

  • Simona Ritonija vse predmete v 3. in 4. razreda, razen tujega jezika angleščine, glasbene umetnosti in likovne umetnosti,

  • Valentina Pezdirc glasbeno umetnost in likovno umetnost v 3. in 4. razredu, neobvezni izbirni predmet angleščino v 1. razredu, tuj jezik angleščino od 2. do 4. razreda,

  • Nataša Weiss izvaja program podaljšanega bivanja.

Vodja podružnice je Simona Ritonija.

Učenci naše šole so vključeni v naslednje krožke: učilnica na prostem, otroški pevski zbor, folklora, dramski krožek in društvo Mladi gasilec. Interesne dejavnosti izvajajo Simona Ritonija, Mateja Plut, Anželika Mitrović, Andreja Tomc in Vesna Marter.

 

Šolski zvonec:

Varstvo 7.00–7.30
1. ura 7.35–8.20
2. ura 8.25–9.10
Malica 9.10–9.30
3. ura 9.30–10.15
Aktivni odmor 10.15–10.30
4. ura 10.30–11.15
5. ura 11.12–12.05
6. ura 12.10–12.55
Podaljšano bivanje 12.55–16.10