podruznica01

Naša šola se nahaja v vasi Štrekljevec in je 4 km oddaljena od Semiča. Je štirirazredna podružnična šola matične OŠ Belokranjskega odreda Semič.

Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih  in sicer 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. Za učence vozače poteka jutranje varstvo od 7.00 do 7.30 oz. do pričetka pouka.

Šolski okoliš naše šole zajema vasi Kal, Osojnik, Sodji vrh, Štrekljevec, Omota, Maline, Gradnik, Podreber, Brezova Reber.

V šolskem letu 2020/21 obiskuje našo šolo 22 učencev. Na šoli poučujejo učiteljice:

  • Nataša Weiss vse predmete v 1. in 2. razredu, razen tujega jezika angleščine in športa,
  • Simona Ritonija vse predmete v 3. in 4. razreda, razen tujega jezika angleščine in glasbene umetnosti,
  • Mateja Plut glasbeno umetnost v 3. in 4. razredu, neobvezni izbirni predmet angleščino v 1. razredu in tuj jezik angleščino od 2. do 4. razreda ter izvaja individualno skupinsko pomoč,
  • Andreja Tomc šport v 1. in 2. razredu, izvajala program podaljšanega bivanja ter individualno skupinsko pomoč.

Vodja podružnice je Simona Ritonija.

Učenci naše šole so vključeni v naslednje krožke: knjižni moljček, otroški pevski zbor, folklora, gledališko dramski krožek, spretni prstki. Interesne dejavnosti izvajajo Simona Ritonija, Nataša Weiss, Anželika Mitrović, Andreja Tomc, Vesna Marter.

Šolski zvonec:

Varstvo 7.00–7.30
1. ura 7.35–8.20
2. ura 8.25–9.10
Malica 9.10–9.30
3. ura 9.30–10.15
Aktivni odmor 10.15–10.30
4. ura 10.30–11.15
5. ura 11.12–12.05
6. ura 12.10–12.55
Podaljšano bivanje 12.55–16.10