Svetovni dan čebel

20. maja obeležujemo svetovni dan čebel. Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Na naši šoli smo v ta namen izvajali različne dejavnosti, slikali smo panjske končnice, sadili medovite rastline, se učili o čebelah ... Najbolj pa nas je povezala izdelava čebelnjaka, kjer so vsi učenci poslikali svojo panjsko končnico. Sodelovali smo prav vsi, učenci, učitelji in kuharice, ki so za ta dan pripravile medeno malico.

20220519 12131220220519 121847 2IMG 20220519 115631 4IMG 20220519 115642 5IMG 20220520 090717 6IMG 20220520 090726 7

USPEŠNO IZVEDENA TRŽNICA PROJEKTOV NA OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ

Preberite več ...

Tudi na daljavo znamo sodelovati

ats 7r skupinskaAli poznate IKT orodja: Padlet, Mentimeter, MS Teams? Naši učenci jih obvladajo že zelo dobro. Razmišljali smo, kako dobro poznavanje komunikacijske tehnologije ob delu na daljavo povezati s cilji projektov, v katere smo kot šola vključeni: ATS STEM, POGUMA in INOVATIVNA UČNA OKOLJA podprta z IKT.

V začetku decembra so se sedmošolci soočili s problemom, kako zagotoviti svežo pridelano hrano skozi vse dni v letu.  Dva dneva pouka smo učitelji načrtovali prečno, kar pomeni, da so podobno tematiko obravnavali in povezovali preko več različnih predmetov. Tako so učenci spoznavali pomen trajnostnega razvoja ter trajnostnega načina življenja za naše življenje in svet v povezavi z doma pridelano hrano. Ugotavljali so tudi, koliko onesnaženja povzročimo, če ne jemo sezonske in lokalno pridelane hrane. Svojo inovativnost so pokazali pri načrtovanju rastlinjaka, kjer so upoštevali elemente tehnološkega načrtovanja ter potrebe posameznika, ki želi imeti rastlinjak doma. Tudi na izračun končne cene rastlinjaka niso pozabili, tu so uporabili svoje znanje matematike. Skozi vse aktivnosti, ki so potekale na daljavo, so učenci urili in ozaveščali veščine komunikacije in sporazumevanja ter reševanja problemov v življenjskih situacijah. Učitelji smo ugotovili, da je bil takšen pouk zelo učinkovit, kajti učenci so zelo aktivno sodelovali.

7r ats 017r ats 02objava 1

Projekt POGUM

MEDNARODNI PROJEKT »POGUM« ZA DVIG KAKOVOSTI ZNANJA UČENCEV

 

Naša šola sodi med tiste slovenske šole, ki so bile na razpisu ministrstva za izobraževanje izbrane za sodelovanje v petletnem projektu Pogum (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih).Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. Cilji projekta so razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem; opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič z ostalimi 29 nosi vlogo razvojne šole. Tako bo sodelovala pri razvoju modela spodbujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov, ki ga bomo preizkušali, spremljali, evalvirali in implementirali na ravni šole ter ga v drugi fazi prenašali skupaj z ostalimi partnerji na implementacijske šole.

V okviru projekta želimo nadaljevati z dobrimi praksami, ki smo jih razvijali v mednarodnem projektu Linpilcare in v projektu YouthStart. Predvsem želimo, da se učenci aktivno vključujejo v pouk. To pomeni, da na osnovi predznanja sooblikujejo kriterije in cilje učenja, izbirajo poti do znanja in se učijo kritičnega presojanja pri oblikovanju lastne ali vrstniške povratne informacije. Razumejo in se odločajo o izboljšanju izdelka ali znanja glede na različne vrste povratnih informacij, razvijajo sodelovanje, predvsem pa, da razumejo, spremljajo in usmerjajo lastni napredek.

Na šoli deluje razvojni tim v sestavi: mag. Andreja Miketič – ravnateljica, Tomaž Pavlakovič, Nina Grahek, Darja Bremec, Simona Ritonija in Biserka Stankovič.

Več o projektu si preberite na spletni strani projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

NOSILEC PROJEKTA JE ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, TRAJAL PA BO 4 LETA (2017 – 2021).

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA.

                                    

Sodelujoči v projektu

IZVAJANJA PROJEKTA NA ŠOLI

Projekt traja od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2022.

V projekt je vključenih 120 osnovnih šol (120 osnovnih šol – 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol). Osnovna šola Semič ima vlogo razvojne šole.

Partnerji:

Zavod republike Slovenije za šolstvo – poslovodeči v konzorciju
Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana;
Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta Koper;
Šola za ravnatelje;
CEED SLOVENIJA in Gospodarska zbornica Slovenije (področje gospodarstva);
Simbioza Genesis (socialno področje);
Zveza kulturnih društev Slovenije (področje kulture);
Center arhitekture Slovenija
Institut Jožef Srefan (okoljevarstveno področje).

Implementacijske šole:

Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš

Osnovna šola Metlika,

Osnovna šola Šentjernej

 

Šolski razvojni tim se vsako leto širi za vsaj 5 članov.

Sestava razvojnega tima v prvem letu:

Tomaž Pavlakovič, Nina Grahek, Klavdija Ivančič, Tjaša Štampfelj, Simona Ritonija, Darja Bremec in ravnateljica Andreja Miketič.

 

Sestava razvojnega tima v drugem letu:

Vsi učitelji iz prvega leta in

Mojca Kambič, Vlasta Henigsman, Miha Henigsma,

 

Sestava razvojnega tima v tretjem letu:

vsi učitelji prvega in drugega leta ter

Brigita Černe, Toni Jelenič, Anželika Mitrović.

Koordinatorica projekta na šoli je Darja Bremec.