Teden umetnosti

logoMK logoMVI logoUNESCO

Teden umetnosti spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in povezovanje, empatijo, trajnost in proaktivnost.

Medresorski projekt temelji ne petih ključnih stebrih, ki izhajajo iz povezovanja učiteljev, prečnega načrtovanja vsebin, razvoja učečih se skupnosti, evalvacije dosežkov ter ozaveščanja pomena in vloge umetnosti v izobraževanju. V okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti (Arts Education Week) se v slovenskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah zvrstijo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi zvrstmi. Projekt ponuja mladim priložnost, da se odzovejo na aktualna družbena vprašanja ter jih nagovarja v duhu dialoga in aktivnega iskanja rešitev na izzive sodobnega časa.

Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju s partnerji Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, MVI in MK.

Teden umetnosti 2024

logoMK logoMVI logoUNESCO logoZRSS

V tednu umetnosti smo izvedli dejavnosti v okviru likovne umetnosti, izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti in dni dejavnosti. Skupno za vse dejavnosti je slikanje po opazovanju na mestu samem. Za učence 6. razreda smo organizirali kulturni dan v Novem mestu. V Jakčevem domu so učenci raziskovali likovno pedagoško zbirko, v grafični delavnici Božidarja Jakca pa so ustvarili monotipijo cvetličnega tihožitja.

Slika1a jakčevdom actionboundSlika1b jakčevdom monotipijaSlika1c jakčev dom monotipija

Učenci 7. razreda so na Rožancu raziskovali Mitrov tempelj. Po predstavitvi značilnosti kraja, so ob opazovanju Mitrovega templja z ogljem ustvarili zanimive risbe, saj so figuram, ki jih je bilo slabše videti, dodali detajl tako kakor so si ga sami predstavljali.

Slika2a mitrov tempelj0Slika2b mitrov tempelj1Slika2c mitrov tempelj2

Devetošolci so po ogledu depoja, ostankov gradu in Hudičevega turna v Soteski, z rjavimi in črnim ogljem v svinčniku na papir upodobili Hudičev turn, ki jih je prevzel predvsem po zanimivih Almanahovih freskah in izrednih portalih, ki so postavljeni pred objektom.

Slika3a hudicevturnSlika3b hudicevturnSlika3c hudicevturn

Z Društvom likovnih ustvarjalcev Semič smo na Mirni gori za učence likovnega krožka organizirali slikarsko kolonijo. Učenci so skupaj z odraslimi slikarji ustvarjali kočevarske motive z akrilnimi barvami na platna.

Slika4a kolonijaMirnagoraSlika4b kolonijaMirnagoraSlika4c kolonijaMirnagora

Tudi letos smo v tem tednu umetnosti nadaljevali s poslikavo kamnov v Mladičkem brezju.

Slika5a kamnoredSlika5b kamnoredSlika5c kamnored

Mentorja: Miha Henigsman, Vlasta Henigsman

Na naši šoli smo izvajali dejavnosti v okviru likovne umetnosti, izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti s področja likovne umetnosti.

Forma viva v Kostanjevici je razstava kiparskih del iz hrastovega lesa na prostem. Sprehod med mogočnimi skulpturami je navdušil sedmošolce, ki so oblikovali stabilne, gibljive ter uravnotežene kompozicije ne samo iz hrastovega, temveč tudi iz javorovega in bukovega lesa.

tb_Sl.1_Kamnored.jpg

Dejavnosti smo izpeljali tudi za posamezne skupine. Skupina treh deklet je poslikala kamen, ki mimoidoče opozarja na naravne znamenitosti, saj se  sprehajalci zelo radi ustavijo ob poslikavah, poklepetajo in se fotografirajo ob kamnih, ki jih je postavil nekdanji hišnik Slavo je v Mladičkem brezju.

tb_Sl.2_Leseni_kipi_v_Forma_vivi.jpg

Pri izbirnem predmetu likovno snovanje I smo se že pred časom odločili poslikati betonske in asfaltne površine pri vrtcu s talnimi.

tb_Sl.3_Poslikava_talnih_površin.jpg

Za konec pa smo na a hodnikih šole postavili razstavo Maruše Šneler, učenke 9. razreda. Predstavila se je s portreti, vedutami in brezami v akvarelni tehniki ter krajinami in tihožitjem v akrilni tehniki na platnu.

 tb_Sl.4_Razstava_Maruše_Šneler.jpg

Mentorja tedna umetnosti:

Vlasta Henigsman

Miha Henigsman

 *************************************************************************

https://www.osbos.eu/sola/projekti/unesco-sola/unesco-dogodki/2284-les-v-forma-vivi.html

https://www.osbos.eu/sola/projekti/unesco-sola/unesco-dogodki/2271-ljubljana-slikanje-na-tromostovju.html 

https://www.osbos.eu/sola/projekti/unesco-sola/unesco-dogodki/2278-kamnored.html

https://www.osbos.eu/sola/projekti/unesco-sola/unesco-dogodki/2273-razstava-maruse-sneler.html

DESETA DEŽELA V KC SEMIČ

1Likovno razstavo, ki so jo pripravili učenci likovnega krožka v Kulturnem centru Semič na temo »Deseta dežela«, je posvečena pisatelju, ki je znal v  svojih delih prikazati pokrajino s slikovitim jezikom, ki vizualno nagovarja in to začutimo ob pogledu na razstavljena dela.

Učenci so izkoristili možnosti, ki jim jih je dopuščala ponujena likovna tehnika in tako pričarali svoje podobe Jurčičeve pokrajine. »Deseta dežela« je  izražena s pasteli, s tempero, z bolj ali manj izrazitimi potezami oglja, z nanosi širokih in tanjših čopičev ter mehkih potez v akvarelu. Izrazne likovne prvine,  ploskev, teksturo, obliko, linijo, točko in svetlobo so ustvarjalno uporabili za pogled pokrajine skozi odprto okno.

 »Deseto deželo« so učenci likovnega krožka ustvarjali pod mentorstvom likovnih pedagogov Vlaste in Mihe Henigsmana.

POSLIKAN KAMEN V MLADIČKEM BREZJU

2345

 

 

 

 

V tednu umetnosti smo posebno pozornost posvetili kamnu v Mladičkem brezju, za katerega že več kot deset let skrbijo likovniki naše šole in nekdanji hišnik, ki živi v neposredni bližini. Medtem, ko so Lina, Rebeka in Veronika s precejšnjo mero spretnosti  prelile barve na kamen v pravljični motiv z brezami, potočkom, ograjico in sončkom, so njihovi sošolci ob opazovanju  risali pokrajino belih brez. poslikan kamen bo še bolj kot do sedaj mimoidoče pohodnike povabil, da postojijo ob njem, se spočijejo ter se razgledajo po pokrajini s pogledom po semiški gori.

ARHITEKTURA IN NARAVA SEMIČA

6
Sproščeno in ustvarjalno okolje za ustvarjanje je prav gotovo narava. Prav je, da učenci naravo vidijo in jo občutijo ter najdejo svoj likovni motiv. Pri tem pa vzpostavijo pozitiven odnos do videnega in do umetnosti, hkrati pa je to tudi spodbuda za njihovo lastno likovno raziskovanje, ki so ga osmošolci iskali v romantičnem okolju nekdanje romarske cerkvice na Mladici.

Ob opazovanju narave in arhitekture, posameznih detajlov in proporcev so poglabljali svoje risarsko znanje, razvijali lastne ideje in likovne interese, ki so jih motivirali  k lastni aktivnosti in ustvarjalnosti.

RISANJE NA BAZI 20

Po vodenem ogledu Baze 20 so se devetošolci lotili risanja z ogljem ob opazovanju barak, ki so edinstven ohranjen spomenik odporniškega gibanja druge svetovne vojne. Da bi začutili pridih časa naših babic in dedkov ter se zavedali vloge in pomena Baze 20, so poskušali narisati barake in gosto drevje okrog njih. Izvedeli smo, da se je v Rogu zadrževal Božidar Jakac, pomemben slovenski umetnik, ki je prikazoval življenje partizanov skoraj pred osemdesetimi leti v teh krajih. Ponosen bi bil na naše spretnosti viziranja, poznavanja perspektive, senčenja in predvsem čutenja nekdanjega duha.

789101112

Mentorja tedna umetnosti:

Vlasta Henigsman

Miha Henigsman