V letošnjem natečaju Evrope v šoli smo spodbujali učence k razmišljanje o vsakodnevnem kakovostnem bivanju, o preprosti prijaznosti, medsebojnem razumevanju in drobnimi dobrimi deli, ki so jih nato izražali na več umetniških načinov. Učenci so risali in slikali, fotografirali, ustvarjali video, pisali pesmi in tekste.

Številna dela so pregledovale komisije po slovenskih regijah in izbrale najustvarjalnejše za državno tekmovanje. Iz naše šole so se na državno raven uvrstili:

Likovno področje:

Zoja Draganič iz 1.a (mentorici Nuša M. in Klavdija I.)

Nuša Simonič iz 6.a (mentorica Vlasta H.)

Jure Požek iz 8.b (mentor Miha H.)

Fotografija:

Matic Marentič iz 7.b (mentor Miha H.)

Maša Žnidaršič iz 9.a (mentor Miha H.)

Video:

Ana Požek iz 9.b (mentor Miha H.)

Literarno področje:

Olivija Petric iz 1.a (mentorici Nuša M. in Klavdija I.)

Tjaša Hudak iz 4.a (mentorica Lucija P.)

Ustvarjalni natečaj:

Nuša Simonič iz 6.a (mentorica Vlasta H.)

Vsi skupaj si prizadevajmo krepiti medsebojno solidarnost in sožitje, ohranjati mir, prispevati k blaginji ter razvijati demokracijo s spoštovanjem pravic vseh ljudi. 

To je tudi eden izmed namenov 10. cilja trajnostnega razvoja 2030. Vsi imamo priložnost in dolžnost sooblikovati prihodnost Evrope, ki bo lepa za vse.

1 nuša simonič ustvarjalni spletjure požekjurij avguštin spletnuša simoničtjaša plut