Dan knjige smo obeležili s sodelovanjem v likovnem natečaju, ki ga je organizirala Mladinska platforma Društva za ZN. Na natečaju sta si posebni nagradi priborili Tinkara Malenšek iz 3.b in Nuša Simonič iz 6.b, ki sta ustvarjali pri likovnem krožku. 

UNESCO je 23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Svetovni dan knjige je posvečen spodbujanju branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic in intelektualne lastnine. Letošnji svetovni dan knjige smo vsebinsko povezali s 16. ciljem trajnostnega razvoja (mir, pravičnost in močne institucije  na temo miru in kulture nenasilja. Učence smo spodbudili k razmisleku o izzivih, pred katerimi se je znašlo človeštvo, o pomenu vzpostavljanja in ohranjanja miru.

 1 2.triada Nuša Simonič 11let OŠ Belokranjskega odreda Semič2 1.triada Tinkara Malenšek 9 let OŠ Belokranjskega odreda Semič345