UNESCO si prizadeva za čim večji prispevek k medkulturnemu dialogu in pluralizmu, ki temelji na spoštovanju medkulturnih razlik in ohranjanju skupne dediščine človeštva. Obenem spodbuja tudi kulturno raznolikost, pri čemer se osredotoča na ohranjanje in zaščito kulturne dediščine, in razvoj umetnosti. V znak spoštovanja vsega naštetega je UNESCO določil nekaj pomembnejših dni v letu, ki imajo širši družbeni pomen, saj ozaveščajo ljudi po vsem svetu. Unesco posebej vabi k obeleževanju svetovnih dni, ki so v spodnji tabeli močneje obarvani.

******************************************************************************

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2016/17

8. september

mednarodni dan pismenosti

16. september

mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

21. september

mednarodni dan miru

1. oktober

mednarodni dan starejših oseb

5. oktober

svetovni dan učiteljev

16. oktober 16. oktober svetovni dan hrane

17. oktober

mednarodni dan za odpravo revščine

24. oktober

dan združenih narodov

24. oktober

svetovni dan razvoja informatike

27. oktober

svetovni dan avdiovizualne dediščine

10. november

svetovni dan znanosti za mir in razvoj

16. november

mednarodni dan strpnosti

20. november

svetovni dan otrokovih pravic

dan splošnih knjižnic

21. november

svetovni dan televizije

25. november

svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

1. december

mednarodni dan boja proti aids-u

2. december

mednarodni dan za odpravo suženjstva

3. december

mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami, ta veseli dan kulture

5. december

mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj

10. december

dan človekovih pravic

11. december

svetovni dan gora

18. december

mednarodni dan migrantov

29. december

mednarodni dan biološke raznolikosti

27. januar

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

27. februar

svetovni dan mokrišč

21. februar

mednarodni dan maternega jezika

8. marec

mednarodni dan žena

21. marec

svetovni dan poezije

22. marec

svetovni dan vode

27. marec

svetovni dan gledališča

23. marec

svetovni meteorološki dan

7. april

svetovni dan zdravja

22. april

dan Zemlje

23. april

svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj

svetovni dan svobode medijev

3. maj

dan Sonca

9. maj

dan Evrope

15. maj

mednarodni dan družin, dan podnebnih sprememb

21. maj

svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

17. maj

svetovni dan telekomunikacij

22. maj

dan biotske raznovrstnosti

25. maj dan Afrike

dan Afrike

31. maj

svetovni dan brez tobaka

5. junij

svetovni dan okolja

8. junij

svetovni dan oceanov

26. junij

mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

11. julij

mednarodni dan prebivalstva

9. avgust

mednarodni dan domorodcev sveta

12. avgust

mednarodni dan mladih

23. avgust

mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

 

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH LET IN DESTLETIJ V ŠOLSKEM LETU 2016/17

V skladu s smernicami UNESCO Pariz naj bi v šolskem letu 2016/17 posvetili večjo pozornost naslednjim temam:

Globalno državljanstvo
Mir in človekove pravice
Medkulturno učenje
Izobraževanje za trajnostni razvoj (vključno s temami Zmanjševanje tveganja naravnih nesreč, Podnebne spremembe in Biotska raznovrstnost)

2013-2022: Mednarodno desetletje približevanja kultur
2011-2020: Desetletje ZN biotske raznovrstnosti
2011-2020: Desetletje ZN za puščave in boja proti širjenju puščav
2014-2020: Globalno državljanstvo

 

**********************************************************************

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2015/16

8. september

mednarodni dan pismenosti

16. september

mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

21. september

mednarodni dan miru

1. oktober

mednarodni dan starejših oseb

5. oktober

svetovni dan učiteljev

16. oktober 16. oktober svetovni dan hrane

17. oktober

mednarodni dan za odpravo revščine

24. oktober

dan združenih narodov

24. oktober

svetovni dan razvoja informatike

27. oktober

svetovni dan avdiovizualne dediščine

10. november

svetovni dan znanosti za mir in razvoj

16. november

mednarodni dan strpnosti

20. november

svetovni dan otrokovih pravic

dan splošnih knjižnic

21. november

svetovni dan televizije

25. november

svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

1. december

mednarodni dan boja proti aids-u

2. december

mednarodni dan za odpravo suženjstva

3. december

mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami, ta veseli dan kulture

5. december

mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj

10. december

dan človekovih pravic

11. december

svetovni dan gora

18. december

mednarodni dan migrantov

29. december

mednarodni dan biološke raznolikosti

27. januar

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

27. februar

svetovni dan mokrišč

21. februar

mednarodni dan maternega jezika

8. marec

mednarodni dan žena

21. marec

svetovni dan poezije

22. marec

svetovni dan vode

27. marec

svetovni dan gledališča

23. marec

svetovni meteorološki dan

7. april

svetovni dan zdravja

22. april

dan Zemlje

23. april

svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj

svetovni dan svobode medijev

3. maj dan Sonca

8. junij svetovni dan oceanov

9. maj

dan Evrope

15. maj

mednarodni dan družin, dan podnebnih sprememb

21. maj

svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

17. maj

svetovni dan telekomunikacij

22. maj

dan biotske raznovrstnosti

25. maj dan Afrike

dan Afrike

31. maj

svetovni dan brez tobaka

5. junij

svetovni dan okolja

8. junij

svetovni dan oceanov

26. junij

mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

11. julij

mednarodni dan prebivalstva

9. avgust

mednarodni dan domorodcev sveta

12. avgust

mednarodni dan mladih

23. avgust

mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

 

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH LET IN DESTLETIJ V ŠOLSKEM LETU 2015/16

V skladu s smernicami UNESCO Pariz naj bi v šolskem letu 2015/16 posvetili večjo pozornost naslednjim temam:

2005-2014: Desetletje ZN izobraževanja za trajnostni razvoj (medgeneracijsko učenje)
2005-2015: Mednarodno desetletje za akcijo »Voda za življenje«
2013-2022: Mednarodno desetletje približevanja kultur
2011-2020: Desetletje ZN biotske raznovrstnosti
2011-2020: Desetletje ZN za puščave in boja proti širjenju puščav

 **********************************************************************

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2014/15

8. september

mednarodni dan pismenosti

16. september

mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

21. september

mednarodni dan miru

1. oktober

mednarodni dan starejših oseb

5. oktober

svetovni dan učiteljev

16. oktober

svetovni dan hrane

17. oktober

mednarodni dan za odpravo revščine

24. oktober

dan združenih narodov

24. oktober

svetovni dan razvoja informatike

27. oktober

svetovni dan avdiovizualne dediščine

10. november

svetovni dan znanosti za mir in razvoj

16. november

mednarodni dan strpnosti

20. november

svetovni dan otrokovih pravic

dan splošnih knjižnic

21. november

svetovni dan televizije

25. november

svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

1. december

mednarodni dan boja proti aids-u

2. december

mednarodni dan za odpravo suženjstva

3. december

mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami, ta veseli dan kulture

5. december

mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj

10. december

dan človekovih pravic

11. december

svetovni dan gora

18. december

mednarodni dan migrantov

29. december

mednarodni dan biološke raznolikosti

27. januar

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

27. februar

svetovni dan mokrišč

21. februar

mednarodni dan maternega jezika

8. marec

mednarodni dan žena

21. marec

svetovni dan poezije

22. marec

svetovni dan vode

27. marec

svetovni dan gledališča

23. marec

svetovni meteorološki dan

7. april

svetovni dan zdravja

22. april

dan Zemlje

23. april

svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj

svetovni dan svobode medijev

3. maj

dan Sonca

9. maj

dan Evrope

15. maj

mednarodni dan družin, dan podnebnih sprememb

21. maj

svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

17. maj

svetovni dan telekomunikacij

22. maj

dan biotske raznovrstnosti

25. maj

dan Afrike

31. maj

svetovni dan brez tobaka

5. junij

svetovni dan okolja

8. junij

svetovni dan oceanov

26. junij

mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

11. julij

mednarodni dan prebivalstva

9. avgust

mednarodni dan domorodcev sveta

12. avgust

mednarodni dan mladih

23. avgust

mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

 

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH LET IN DESTLETIJ V ŠOLSKEM LETU 2014/15

V skladu s smernicami UNESCO Pariz naj bi v šolskem letu 2014/15 posvetili večjo pozornost naslednjim temam:

2015: mednarodno leto svetlobe - sodelovali smo na mednarodnem likovnem in fotografskem natečaju LIDICE 2015 – SVETLOBA. Za likovni izdelek je bila nagrajena tudi učenka naše šole.

2005-2014: Desetletje ZN izobraževanja za trajnostni razvoj (medgeneracijsko učenje)
2005-2015: Mednarodno desetletje za akcijo »Voda za življenje«
2013-2022: Mednarodno desetletje približevanja kultur
2011-2020: Desetletje ZN biotske raznovrstnosti
2011-2020: Desetletje ZN za puščave in boja proti širjenju puščav

*************************************************************************

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2013/14

8. september

mednarodni dan pismenosti

16. september

mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

21.september

mednarodni dan miru

1. oktober

mednarodni dan starejših oseb

5. oktober

svetovni dan učiteljev

16. oktober

svetovni dan hrane

17. oktober

mednarodni dan za odpravo revščine

24. oktober

dan združenih narodov

24. oktober

svetovni dan razvoja informatike

27. oktober

svetovni dan avdiovizualne dediščine

10. november

svetovni dan znanosti za mir in razvoj

16. november

mednarodni dan strpnosti

20. november

svetovni dan otrokovih pravic

21. november

svetovni dan televizije

25. november

svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

1. december

mednarodni dan boja proti aidsu

2. december

mednarodni dan za odpravo suženjstva

3. december

mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami,  ta veseli dan kulture

5. december

mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj

10. december

mednarodni dan človekovih pravic

11. december

svetovni dan gora

18. december

mednarodni dan migrantov

29. december

mednarodni dan biološke raznolikosti

27. januar

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

11. februar

evropski dan številke 112

dan varne rabe interneta

27. februar

svetovni dan mokrišč

21. februar

mednarodni dan maternega jezika

8. marec

mednarodni dan žena

21. marec

svetovni dan poezije

22. marec

svetovni dan voda

27. marec

svetovni dan gledališča

23. marec

svetovni meteorološki dan

7. april

svetovni dan zdravja

22. april

dan Zemlje

23. april

svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj

svetovni dan svobode medijev

3. maj

dan Sonca

9. maj

dan Evrope

15. maj

mednarodni dan družin, dan podnebnih sprememb

21. maj

svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

17. maj

svetovni dan telekomunikacij

22. maj

dan biotske raznovrstnosti

25. maj

dan Afrike

31. maj

svetovni dan brez tobaka

5. junij

svetovni dan okolja

8. junij

svetovni dan oceanov

26. junij

mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

11. julij

mednarodni dan prebivalstva

9. avgust

mednarodni dan domorodcev sveta

12. avgust

mednarodni dan mladih

23. avgust

mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH LET IN DESTLETIJ V ŠOLSKEM LETU 2013/14

V skladu s smernicami UNESCO Pariz naj bi v šolskem letu 2013/14 posvetili večjo pozornost naslednjim temam:

         2014: Mednarodno leto kristalografije
2005-2014: Desetletje ZN izobraževanja za trajnostni razvoj (medgeneracijsko učenje)
2005-2015: Mednarodno desetletje za akcijo »Voda za življenje«
2013-2022: Mednarodno desetletje približevanja kultur
2011-2020: Desetletje ZN biotske raznovrstnosti
2011-2020: Desetletje ZN za puščave in boja proti širjenju puščav

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2012/13

8. september

mednarodni dan pismenosti

16. september

mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

21. september

mednarodni dan miru

1. oktober

mednarodni dan starejših oseb

5. oktober

svetovni dan učiteljev

16. oktober

svetovni dan hrane

17. oktober

mednarodni dan za odpravo revščine

24. oktober

dan združenih narodov

24. oktober

svetovni dan razvoja informatike

27. oktober

svetovni dan avdiovizualne dediščine

10. november

svetovni dan znanosti za mir in razvoj

16. november

mednarodni dan strpnosti

20. november

svetovni dan otrokovih pravic

21. november

svetovni dan televizije

25. november

svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

1. december

mednarodni dan boja proti aids-u

2. december

mednarodni dan za odpravo suženjstva

3. december

mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami, ta veseli dan kulture

5. december

mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj

10. december

dan človekovih pravic

11. december

svetovni dan gora

18. december

mednarodni dan migrantov

29. december

mednarodni dan biološke raznolikosti

27. januar

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

27. februar

svetovni dan mokrišč

21. februar

mednarodni dan maternega jezika

8. marec

mednarodni dan žena

21. marec

svetovni dan poezije

22. marec

svetovni dan vode

27. marec

svetovni dan gledališča

23. marec

svetovni meteorološki dan

7. april

svetovni dan zdravja

22. april

dan Zemlje 

23. april

svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj

svetovni dan svobode medijev

3. maj

dan Sonca

9. maj

dan Evrope

15. maj

mednarodni dan družin, dan podnebnih sprememb

21. maj

svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

17. maj

svetovni dan telekomunikacij

22. maj

dan biotske raznovrstnosti

25. maj

dan Afrike

31. maj

svetovni dan brez tobaka

5. junij

svetovni dan okolja

8. junij

svetovni dan oceanov

26. junij

mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

11. julij

mednarodni dan prebivalstva

9. avgust

mednarodni dan domorodcev sveta

12. avgust

mednarodni dan mladih

23. avgust

mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

 

8. september

mednarodni dan pismenosti

16. september

mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

21. september             

mednarodni dan miru

1. oktober

mednarodni dan starejših oseb

5. oktober

svetovni dan učiteljev

16. oktober

svetovni dan hrane

17. oktober

mednarodni dan za odpravo revščine

24. oktober

dan združenih narodov

24. oktober

svetovni dan razvoja informatike

27. oktober

svetovni dan avdiovizualne dediščine

10. november

svetovni dan znanosti za mir in razvoj

16. november

mednarodni dan strpnosti

20. november

svetovni dan otrokovih pravic

21. november

svetovni dan televizije

25. november

svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

1. december

mednarodni dan boja proti aids-u

2. december

mednarodni dan za odpravo suženjstva

3. december

mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami,                                ta veseli dan kulture

5. december

mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj

10. december

dan človekovih pravic

11. december

svetovni dan gora

18. december

mednarodni dan migrantov

29. december

mednarodni dan biološke raznolikosti

27. januar

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

27. februar

svetovni dan mokrišč

21. februar

mednarodni dan maternega jezika

8. marec

mednarodni dan žena

21. marec

svetovni dan poezije

22. marec

svetovni dan vode

27. marec

svetovni dan gledališča

23. marec

svetovni meteorološki dan

7. april

svetovni dan zdravja

22. april

dan Zemlje

23. april

svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj

svetovni dan svobode medijev

3. maj

dan Sonca

9. maj

dan Evrope

15. maj

mednarodni dan družin,                                                                     dan podnebnih sprememb

21. maj

svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

17. maj

svetovni dan telekomunikacij

22. maj

dan biotske raznovrstnosti

25. maj

dan Afrike

31. maj

svetovni dan brez tobaka

5. junij

svetovni dan okolja

8. junij

svetovni dan oceanov

26. junij

mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

11. julij

mednarodni dan prebivalstva

9. avgust

mednarodni dan domorodcev sveta

12. avgust

mednarodni dan mladih

23. avgust

mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Navadna tabela"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}