IZZIVI A2

7. a razred se je v okviru projekta ukvarjal še s tremi zanimivimi izzivi z naslovi Empatija oz. Vreča prijateljstva, Perspektive in Moj osebni izziv. Največ časa smo posvetili Empatiji in se učili, kako naj se pogovarjamo, da ne bomo užalili drugih, se osredotočali na čustva, na to, kako se v določenih okoliščinah počutimo mi in kako drugi. Postali smo pozorni na način, kako se pogovarjamo in bolj pazimo na to, da z besedami ne ranimo drugih.

DSC 2588 SmallDSC 2589 SmallDSC 2592 Small

Pri izzivu Perspektive smo se pogovarjali o brezposelnosti in tem, kaj vse jo lahko povzroči. Še posebej zanimiv pa je bil drugi del izziva, v katerem smo razmišljali o sanjskih službah in o tem, kaj vse je potrebno narediti, da bi jo nekoč tudi opravljali.

Moj osebni izziv je zajemal temo denar. Učenci so imeli namišljenih 10 evrov, ki so si jih lahko porabili v petih dneh. Na podlagi načrta, po katerem so si denar razporedili, so ugotavljali, kakšne so njihove predstave o vrednosti izdelkov in kako se razlikujejo od dejanske cene. Govorili smo tudi o tem, kaj je luksuzna dobrina in kaj potreba ter na kakšne načine si jih lahko med seboj delimo. Na koncu izziva so učenci pisali šolski spis, v katerem so pokazali, da so od izziva zase in za svoje nadaljnje ravnanje z denarjem veliko odnesli.

DSC 2595 SmallDSC 2621 SmallDSC 2622 Small

pdfJaz in moj denar (spis učenca)