Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. Glede na Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, zakoniti zastopniki otrok vložijo prošnjo za nadaljevanje izobraževanja, kar je za šoloobvezne otroke neodtujljiva pravica.

Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Učenci s statusom učenca tujca imajo možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja največ dve leti.
Na podlagi vloge, naslovljene na Ministrstvo za šolstvo in šport, jim pripadajo dodatne ure za pomoč pri učenju slovenščine.  

Povezave na naloge za bosansko, hrvaško in srbsko govoreče učence: