Šolsko leto se začne 1. septembra 2021 in konča 31. avgusta 2022. Ura pouka traja 45 minut, ura v podaljšanem bivanju 50 minut in ura v jutranjem varstvu 60 minut.

Začetek pouka je v sreda, 1. 9. 2021, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je sreda, 15. 6. 2021, za vse ostale učence se pouk konča v petek, 24. 6. 2022.

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

1. 9. 2021–31. 1. 2022

drugo

1. 2. 2022–24. 6. 2022

1. 2. 2022–15. 6. 2022 (učenci 9. razreda)

Počitnice in pouka prosti dnevi

Pouka prosti dnevi so sobote, nedelje, prazniki in šolske počitnice.

Jesenske počitnice

ponedeljek - nedelja

25. 10.-1. 11. 2021

Dan reformacije

nedelja

31. 10. 2021

Dan spomina na mrtve

ponedeljek

1. 11. 2021

Božič

sobota

25. 12. 20201

Dan samostojnosti in enotnosti

nedelja

26. 12. 2021

Novoletne počitnice

sobota - nedelja

25. 12. 2021-2. 1. 2022

Novo leto

sobota - nedelja

1. 1., 2. 1. 2022

Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik

torek

8. 2. 20212

Pouka prost dan ponedeljek 7. 2. 2022

Informativna dneva za vpis v srednje šole (učenci 9. r.)

petek - sobota

11. 2., 12. 2. 2022

Zimske počitnice

ponedeljek - petek

28. 2.-4. 3. 2022

Velikonočni ponedeljek

ponedeljek

18. 4. 2022

Dan upora proti okupatorju

sreda

27. 4. 2022

Prvomajske počitnice

sreda - ponedeljek

27. 4.-2. 5. 2022

Praznik dela

nedelja - ponedeljek

1. 5., 2. 5. 2022

Dan državnosti

sobota

25. 6. 2022

Poletne počitnice

ponedeljek - sreda

27. 6.-31. 8. 2022

Govorilne ure in roditeljski sestanki

DATUM

VRSTA SODELOVANJA

RAZRED

OKVIRNE VSEBINE

14. 9. 2021

1. RS – oddelčni

vsi razredi

Informacije in novosti v šolskem letu 2021/22

14. 10. 2021

2. RS – tematski

vsi razredi

predavanje prof. Mihe Kovača v KC Semič

1. 2. 2022

3. RS – oddelčni

vsi razredi

 

14. 6. 2022

RS – bodoči prvošolci

 

 

12. 10. 2021

Govorilne ure

vsi razredi

 

9. 11. 2021

Govorilne ure

vsi razredi

 

7. 12. 2021

Govorilne ure

vsi razredi

 

11. 1. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

8. 3. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

12. 4. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

17. 5. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali ob urah navedenih v tabeli oziroma glede na epidemiološke razmere po dogovoru z razredniki. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Le izjemoma bodo govorilne ure in roditeljski sestanki potekali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Starše bomo o spremembah sproti obveščali.

Govorilne ure bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda od 15.30 do 17.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30, na podružnici od 15.00 do 16.30.

Roditeljski sestanki na matični šoli bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda ob 16.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda ob 17.00.