Šolsko leto se začne 1. septembra 2022 in konča 31. avgusta 2023. Ura pouka traja 45 minut, ura v podaljšanem bivanju 50 minut in ura v jutranjem varstvu 60 minut.

Začetek pouka je v četrtek, 1. septembra 2022, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je četrtek, 15. junija 2023, za vse ostale učence se pouk konča v petek, 23. junija 2023. V šolskem letu 2022/2023 bomo realizirali 190 šolskih dni (9. r. 183 dni).

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

1. 9. 2022–27. 1. 2023

drugo

28. 1. 2023–24. 6. 2023

28. 1. 2023–15. 6. 2023 (učenci 9. razreda)

Počitnice in pouka prosti dnevi

Pouka prosti dnevi so sobote, nedelje, prazniki in šolske počitnice.

Jesenske počitnice

ponedeljek - petek

31. 10.–4. 11. 2022

Dan reformacije

ponedeljek

31. 10. 2022

Dan spomina na mrtve

torek

1. 11. 2022

Božič

nedelja

25. 12. 2022

Dan samostojnosti in enotnosti

ponedeljek

26. 12. 2022

Novoletne počitnice

ponedeljek - ponedeljek

26. 12. 2022–2. 1. 2023

Novo leto

nedelja - ponedeljek

1. 1.–2. 1. 2023

Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik

sreda

8. 2. 2023

Pouka prost dan ponedeljek 13. 2. 2023

Informativna dneva za vpis v srednje šole (učenci 9. r.)

petek - sobota

17. 2.–18. 2. 2023

Zimske počitnice

ponedeljek - petek

30. 1.–3. 2. 2023

Velikonočni ponedeljek

ponedeljek

10. 4. 2023

Dan upora proti okupatorju

četrtek

27. 4. 2023

Prvomajske počitnice

četrtek - torek

27. 4.–2. 5. 2023

Praznik dela

ponedeljek - torek

1. 5.–2. 5. 2023

Dan državnosti

nedelja

25. 6. 2023

Poletne počitnice

ponedeljek - četrtek

26. 6.–31. 8. 2023

Govorilne ure in roditeljski sestanki

DATUM

VRSTA SODELOVANJA

RAZRED

OKVIRNE VSEBINE

15. 9. 2022 ob 17.00

1. RS – oddelčni (uvod skupni, potem po oddelkih)

vsi razredi

Informacije in novosti v šolskem letu 2022/23

10. 1. 2023

2. RS – oddelčni

vsi razredi

Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju

Aktualne informacije o dogajanju na šoli

11. 4. 2023

3. RS – oddelčni

vsi razredi

 Izbirni predmeti (3. in 6. r.)

NPZ (6. in 9. r.)

Izboljšanje učnega uspeha

Aktualne informacije o dogajanju na šoli

13. 6. 2023

RS za starše šolskih novincev

 bodoči 1. r.

 Organizacijske zadeve

29. 8. 2023 1. RS - oddelčni 1. r.

Informacije in novosti v šolskem letu 2023/24

Organizacija dela

11. 10. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

8. 11. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

13. 12. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

10. 1. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

14. 2. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

14. 3. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

11. 4. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 
16. 5. 2023      

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali ob urah navedenih v tabeli oziroma glede na epidemiološke razmere po dogovoru z razredniki. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Le izjemoma bodo govorilne ure in roditeljski sestanki potekali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Starše bomo o spremembah sproti obveščali.

Govorilne ure bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda od 15.30 do 17.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30, na podružnici od 15.30 do 17.00.

Roditeljski sestanki na matični šoli bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda in na podružnici ob 16.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda ob 17.00.