Šolsko leto se začne 1. septembra 2023 in konča 31. avgusta 2024. Ura pouka traja 45 minut, ura v podaljšanem bivanju 50 minut in ura v jutranjem varstvu 60 minut.

Začetek pouka je v četrtek, 1. septembra 2023, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je četrtek, 14. junija 2024, za vse ostale učence se pouk konča v ponedeljek, 24. junija 2024. V šolskem letu 2023/2024 bomo realizirali 188 šolskih dni (9. r. 181 dni).

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

1. 9. 2023–31. 1. 2024

drugo

1. 2. 2024–24. 6. 2024

1. 2. 2024–14. 6. 2024 (učenci 9. razreda)

Počitnice in pouka prosti dnevi

Pouka prosti dnevi so sobote, nedelje, prazniki in šolske počitnice.

Jesenske počitnice

ponedeljek - petek

30. 10.–3. 11. 2023

Dan reformacije

torek

31. 10. 2023

Dan spomina na mrtve

sreda

1. 11. 2023

Božič

ponedeljek

25. 12. 2023

Dan samostojnosti in enotnosti

torek

26. 12. 2023

Novoletne počitnice

ponedeljek - torek

25. 12. 2023–2. 1. 2024

Novo leto

ponedeljek - torek

1. 1.–2. 1. 2024

Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik

četrtek

8. 2. 2024

Pouka prost dan petek 3. 5. 2024

Informativna dneva za vpis v srednje šole (učenci 9. r.)

petek - sobota

17. 2.–18. 2. 2023

Zimske počitnice

ponedeljek - petek

26. 2.–1. 3. 2024

Velikonočni ponedeljek

sobota

1. 4. 2024

Dan upora proti okupatorju

četrtek

27. 4. 2024

Prvomajske počitnice

sobota - četrtek

27. 4.–2. 5. 2024

Praznik dela

sreda - četrtek

1. 5.–2. 5. 2024

Dan državnosti

nedelja

25. 6. 2024

Poletne počitnice

sreda - sobota

26. 6.–31. 8. 2024

Govorilne ure in roditeljski sestanki

DATUM

VRSTA SODELOVANJA

RAZRED

OKVIRNE VSEBINE

12. 9. 2023 ob 17.00

1. RS – oddelčni (uvod skupni, potem po oddelkih)

vsi razredi

Informacije in novosti v šolskem letu 2023/24

9. 1. 2024

2. RS – oddelčni

vsi razredi

Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju

Aktualne informacije o dogajanju na šoli

9. 4. 2024

3. RS – oddelčni

vsi razredi

Izbirni predmeti (3. in 6. r.)

NPZ (6. in 9. r.)

Izboljšanje učnega uspeha

Aktualne informacije o dogajanju na šoli

11. 6. 2024

RS za starše šolskih novincev

 bodoči 1. r.

 Organizacijske zadeve

29. 8. 2024 1. RS - oddelčni 1. r.

Informacije in novosti v šolskem letu 2023/24

Organizacija dela

17. 10. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

14. 10. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

12. 12. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

9. 1. 2024

Govorilne ure

vsi razredi

 

13. 2. 2024

Govorilne ure

vsi razredi

 

12. 3. 2024

Govorilne ure

vsi razredi

 

9. 4. 2024

Govorilne ure

vsi razredi

 
21. 5. 2024      

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali ob urah navedenih v tabeli oziroma glede na epidemiološke razmere po dogovoru z razredniki. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Le izjemoma bodo govorilne ure in roditeljski sestanki potekali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Starše bomo o spremembah sproti obveščali.

Govorilne ure bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda od 15.30 do 17.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30, na podružnici od 15.30 do 17.00.

Roditeljski sestanki na matični šoli bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda in na podružnici ob 16.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda ob 17.00.