Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

DATUM DAN 6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED
4. 9. 2020 petek ŠD - Pohod ŠD - Pohod ŠD - Pohod ŠD - Pohod
10. 9. 2020 četrtek   ŠD - Plavanje    
21. 9. 2020 ponedeljek ND - Rastlinstvo ali te poznam?      
22. 9. 2020 torek ND - Živali na morski obali in morju      
23. 9. 2020 sreda ŠD - ŠVN      
24. 9. 2020 četrtek LOGIKA ŠD - ŠVN      
25. 9. 2020 Otvoritveni dan DEKD v Sloveniji (Semič) petek KD - ŠVN TD – Tehniška dediščina mojega kraja (rokodelstvo, gasilska brizgalna...) Črna človeška ribica TD – Tehniška dediščina v MHS (Arheološki peskovnik) TD – Tehniška dediščina mojega kraja
28. 9. 2020- DEKD ponedeljek   ND – Kongerija   KD – Dediščina Kočevarjev
29. 9. 2020 - DEKD torek TD - Knjigoveštvo KD – Kulturna dediščina Semiča (Lavrin)   TD – Kreativni in podjetni Design Thinking
30. 9. 2019 - DEKD sreda KD – Kulturna dediščina Semiča - Krakar   ND - Preprečevanje različnih oblik zasvojenosti (LAS) ND - Ali živim zdravo?
1. 10. 2020 - DEKD četrtek TD – Kulturna dediščina in Powerpoint, Varnost na spletu TD – Vlivanje (BM Metlika) KD – Kulturna dediščina Semiča (Jenko) ND - Načrtujem raziskovalno delo
2. 10. 2020 petek ŠD – športne igre ŠD – športne igre ŠD – športne igre ŠD – športne igre
           
14. 10. 2020       TD – Igriva arhitektura  
november       ŠD - Orientacija  
20. 11. 2020 petek  Tradicionalni zajtrk (ure po urniku) Tradicionalni zajtrk (ure po urniku) Tradicionalni zajtrk (ure po urniku) Tradicionalni zajtrk (ure po urniku)
4. 2. 2021        

TD – Poklicna orientacija

8. 4. 2021  četrtek       KD – Oton Župančič
9. 4. 2021 petek     KD- Življenje in delo Franceta Prešerna  
21. 4. 2021  sreda       

KD - Gledališka, glasbena in likovna umetnost

4. 5. 2021  torek  NPZ   TD – Kovine  NPZ
6. 5. 2021  četrtek  NPZ  TD – Elektrika ŠD - Plavanje (če bodo dopuščale razmere) NPZ 
7. 5. 2021 petek       ŠD - Plavanje (če bodo dopuščale razmere)
10. 5. 2021 ponedeljek NPZ   TD – Pogoni NPZ
11. 5. 2021 torek   ŠD Orientacija   ŠD Orientacija 
20. 5. 2021 četrtek       Končni izlet (če bodo dopuščale razmere)
21. 5. 2021 petek ND – Škocjanske jame in Cerkniško jezero (če bodo dopuščale razmere) ND – Potovanje skozi zgodovino Velenja in Celja (če bodo dopuščale razmere)   ND - Končni izlet (če bodo dopuščale razmere)
24. 5. 2021 ponedeljek     ŠVN - ŠD (CŠOD Cerkno, če bodo dopuščale razmere)  TD - Tehniška dediščina naše okolice
25. 5. 2021 torek TD – Oblikovanje papirja   ŠVN - ŠD (CŠOD Cerkno, če bodo dopuščale razmere)   
26. 5. 2021 sreda   TD – Uporaba umetnih snovi ŠVN - ŠD (CŠOD Cerkno, če bodo dopuščale razmere)   
27. 5. 2021 četrtek     ŠVN - ŠD (CŠOD Cerkno, če bodo dopuščale razmere)  
28. 5. 2021 petek ŠD - Olimpijski tek ŠD - Olimpijski tek

ŠVN -KD (CŠOD Cerkno, če bodo dopuščale razmere) ali ŠD - Olimpijski tek

ŠD - Olimpijski tek
spomladi       KD – Kulturna dediščina Lj. (ogled glasbene predstave, raziskovalni ogled z delavnico v Narodni galeriji)  
7. 6. 2021  ponedeljek        Tabor Mirna gora (če bodo dopuščale razmere)
8. 6. 2021  torek        Tabor Mirna gora (če bodo dopuščale razmere)
9. 6. 2021  sreda        Tabor Mirna gora (če bodo dopuščale razmere) 
11. 6. 2021 petek     8. b   Sistematski pregled  
14. 6. 2021 torek         Valeta  
17. 6. 2021  četrtek  TD – Intarzija        
18. 6. 2021 petek     8. a   Sistematski pregled