Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

ŠPORTNI

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

1.

Rafting
Termin: 6. 9. 2023

Rafting
Termin: 6. 9. 2023

Rafting
Termin: 6. 9. 2023

Rafting
Termin: 6. 9. 2023

2.

Pohod
Termin: 22. 9. 2023

Pohod
Termin: 22. 9. 2023

Pohod
Termin: 22. 9. 2023

Pohod
Termin: 22. 9. 2023

3.

Športne igre
Termin: 17. 10. 2023

Športne igre
Termin: 17. 10. 2023

Športne igre
Termin: 17. 10. 2023

Športne igre
Termin: 17. 10. 2023

4.

Orientacija
Termin: 12. 4. 2024

ŠVN Kavka
Termin: 13. 5. 2023

ŠVN Planica
Termin: 5. 6. 2024

Plavanje Termin: 3. 6. 2024

5.

Plavanje
3. 6. 2024

ŠVN Kavka
Termin: 14. 5. 2023

ŠVN Planica
Termin: 6. 6. 2024

Tabor Mirna gora/ orientacija Termin: 14. 6. 2024

NARAVOSLOVNI

 

 

 

 

1.

KP Lahinja Termin: 27. 9. 2023 Stroški: prevoz

Pobeg iz šole Termin: 12. 4. 2024

Sistematski pregled Termin bo določen naknadno

Ali živim zdravo? Termin: 28. 9. 2023

2.

Sistematski pregled Termin: 22. 11. 2023 ŠVN Kavka Termin: 16. 5. 2024

ŠVN Planica Termin: 6. 6. 2024

Naravne in kulturne znamenitosti Dunaja Termin: 24. 5. 2024

 3. Škocjanske jame in Cerkniško jezero Termin: 7. 6. 2024 Stroški: 12 € + prevoz ŠVN Kavka Termin: 17. 5. 2024 ŠVN Planica Termin: 7. 6. 2024 Tabor Mirna gora Termin: 13. 6. 2024
KULTURNI        

1.

Kulturna dediščina Semiča – Krakar Termin: 3. 10. 2023

Kulturna dediščina Lj. (ogled gledališke predstave v CD) Termin bo določen naknadno Stroški: 10 € + prevoz Kulturna dediščina Semiča (Jenko) Termin: 27. 9. 2023 Dediščina Kočevarjev Termin: 2. 10. 2023

2.

Kulturna dediščina Lj. (ogled gledališke predstave v CD) Termin bo določen naknadno Stroški: 10 € + prevoz

Kulturna dediščina Semiča – Lavrin Termin: 25. 3. 2024 Stroški: prevoz

Kulturna dediščina Lj. (Ogled glasbene predstave Latino v izvedbi Big Band RTV Slovenija in delavnica v NG- Linhartova d. CD, Narodna galerija Termin: 11. 1. 2024 Stroški: 11 € + prevoz

Kulturna dediščina Lj. (Ogled glasbene predstave Latino v izvedbi Big Band RTV Slovenija in delavnica v NG- Linhartova d. CD, Narodna galerija Termin: 11. 1. 2024 Stroški: 11 € + prevoz

3.

Kulturna dediščina Novega mesta, Jakčev dom Termin: 4. 6. 2024 Stroški: 6,5 € + prevoz

ŠVN Kavka Termin: 15. 5. 2024

France Prešeren, Vrba termin: 3. 6. 2024 Stroški: 2 €

Oton Župančič Termin: 3. 4. 2024 Stroški: 2 € + prevoz

TEHNIŠKI

 

 

   

1.

Kulturna dediščina in Powerpoint, Varnost na spletu Termin: 28. 9. 2023

Tehniška dediščina na gradu Bogenšperk Termin: 4. 10. 2023 Stroški: 6 € + prevoz

 Tehniška dediščina Koprivnika Termin: 28. 9. 2023 Strošek: prevoz  Tehnična dediščina kočevarske vasi Termin: 6. 10. 2023

2.

Knjigoveštvo Termin: 2. 10. 2023 Strošek: 8,5 €

Vlivanje Termin: oktober 2023 Stroški: 5,5 € + prevoz

Tehniška dediščina v MHS; Arheologija in etnologija Termin: 3. 10. 2023 Kreativni in podjetni; Design Thinking Termin: 7. 11. 2023 Strošek: prevoz

3.

Oblikovanje papirja Termin: 30. 11. 2023 Uporaba umetnih snovi Termin: 30. 11. 2023 Delavnica navdiha - tehnični materiali Termin: 30. 11. 2023

Bazar in podjetnost Termin: 30. 11. 2023

4.

Intarzija Termin: 13. 2. 2024

Igriva arhitektura Termin: 3. 4. 2024 Strošek: 9.5 €

 Pogoni (TMS Bistra) Termin: 14. 5. 2024 Strošek: 6,5 € + prevoz

Tehniška dediščina naše okolice (Depo TMS v Soteski, Baza 20) Termin: 12. 4. 2024 Strošek: 5 €