Prevozi so organizirani po voznem redu z dvema avtobusoma, šolskim kombijem in dodatnim kombijem. Učenci na prihod avtobusa in kombija počakajo na postajališčih.

Spodaj so trenutno veljavni vozni redi (velja od 1. 9. 2023 do spremembe). Časi odhodov se lahko glede na dnevne razmere na cesti tudi zamaknejo. Priporočamo, da so učenci na postaji vsaj 5 minut pred predvidenim odhodom.

V primeru neugodnih vremenskih razmer (sneg, led ...) bomo prevoze organizirali po prilagojenem voznem redu glede na razmere. O spremembi voznega reda boste pravočasno obveščeni.

Prevozi avtobusov (MPOV) – dovozi

  RELACIJA ODHOD
1. Črmošnjice 7.05
  Srednja vas 7.06
  Vrčice 7.10
  Gaber 7.12
  Kot 7.13
  Ručetna vas 7.14
  Starihov Vrh 7.18
  Lipovec 7.20
  Pugled 7.21
  Semič 7.23
2. Črešnjevec 6.55
  Cerovec 6.58
  Krvavčji Vrh 7.00
  Gradnik 7.08
  Sodji Vrh 7.12
  Omota 7.13
  Štrekljevec 7.14
  Osojnik 7.15
  Kal 7.16
  Podreber 7.17
  Oskoršnica 7.18
  Vrtača 7.20
  Semič 7.23
 3. Gornje Laze 6.50
  Pribišje 7.00
  Rožni dol 7.05
  Potoki 7.10
  Preloge 7.15
  Gaber (pri Žuglju) 7.20
  Semič 7.25

Prevozi avtobusov (MPOV) – razvozi

  RELACIJA ODHOD
1. Semič - Črmošnjice (redna linija, delavski avtobus) 13.15  
2. Semič – Vinji vrh – Stranska vas – Črešnjevec – Cerovec – Krvavčji Vrh – Gradnik – Omota – Sodji Vrh – Omota – Osojnik – Maline - Štrekljevec – Semič 14.15 14.50
3. Semič – Podreber – Kal – Štrekljevec – Osojnik – Brezova reber – Maline 14.15 14.50
4. Semič – Železniška postaja – Gaber – Vrčice – Srednja vas – Črmošnjice 13.55 14.50
5. Semič - Gaber - Potoki - Preloge - Rožni Dol - Pribišje 13.55  

Kombi – dovozi

  RELACIJA ODHOD
1. Podreber 6.38
  Kal 6.40
  Štrekljevec 6.44
  Maline 6.50
  Brezova reber 6.55
  Štrekljevec 7.00
  Semič 7.10
2. Smuška cesta 7.15
  Turk 7.20
  Semič 7.30
3. Železniška postaja 7.45
  Semič 7.50
4. Anzlova gora 7.55
  Semič 8.05
     

Kombi - razvozi

  RELACIJA ODHOD
1. Semič 13.15
  Krupa 13.20
  Stranska vas 13.22
  Vinji vrh 13.27
2. Semič 13.55
  Starihov vrh 14.00
  Smuška cesta 14.10
  Semič 14.20

Šolski avtobus – dovozi

  RELACIJA ODHOD
1. Krupa 6.37
  Stranska vas 6.38
  Vinji Vrh 6.40
  Brstovec 6.44
  Semič 6.55
2. Železniška postaja 7.00
  Most 7.02
  Lipnik 7.04
  Bucik 7.05
  Semič 7.10
3. Sadinja vas 7.13
  Drage 7.14
  Kot 7.15
  Semič 7.25
     
4. Krupa 7.30
  Stranska vas 7.32
  Vinji vrh 7.35
  Brstovec 7.37
  Drage 7.40
  Kot 7.42
  Pugled 7.45
  Semič 7.50
  Sovinek 7.55
  Črešnjevec 8.00
  Semič 8.15
     

Šolski avtobus – razvozi

  RELACIJA ODHOD
1. Semič 12.40
  Oskoršnica 12.45
  Štrekljevec 12.47
  Osojnik 13.00
  Gradnik 13.07
  Semič 13.15
 2. Semič 13.20
  Starihov vrh 13.23
  Nestoplja vas 13.28
  Kot 13.33
  Lipovec 13.36
 3. Semič 13.40
  Sovinek 13.42
  Črešnjevec 13.45
 4. Semič 13.55
  Pudleg 14.00
  Lipovec 14.02
  Nestoplja vas 14.05
  Kot 14.10
     
 5. Semič 14.50
  Nestoplja vas 14.52
  Lipovec 14.55
  Pugled 14.57
  Rožni dol 15.30
  Semič 15.40