Nekaj navodil za učence vozače in njihove starše:

 • Učenci, ki bodo uporabljali šolski prevoz, bodo morali na avtobusu/minibusu nositi maske.
 • Ves čas prevoza nosijo učenci masko, ki prekrije nos in usta; svetujemo uporabo pralnih mask, ki jih priskrbijo starši. Priporočamo, da ima otrok dve (pralni) maski ali ruto/šal.
 • Učitelji bodo učencem razložili pravilno nošenje in ravnanje z njo.
 • Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba.
 • Med nošenjem se maske ne dotikajo.
 • Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.
 • Učitelji bodo učencem razložili pravilno razkuževanje rok.
 • Razkužilo zagotovi prevoznik.
 • Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. Razdalja med osebami na avtobusu:
 • Število in razpored šolarjev v vozilu mora med njimi zagotavljati razdaljo 1,5 metra, razen, če gre za šolarje istega gospodinjstva.
 • Razdalja med šolarji je lahko manjša od 1,5 metra, če je med njimi fizična pregrada (npr. med vrstami avtobusa, kombija).
 • Izvajalec prevoza označi sedeže, na katerih je dovoljeno sedeti.

Higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije covid-19 (NIJZ)

Prilagojeni šolski prevozi veljajo od 18. 5. 2020 do preklica oz. spremembe.

Prevozi avtobusov – dovozi

  RELACIJA DOVOZI RAZVOZI
1. Cerovec 7.35 13.15 in 14.00
  Krvavčji Vrh 7.37
  Gradnik 7.41
  Omota 7.45
  Oskoršnica 7.50
  Semič 8.00
2. Črmošnjice 7.35 13.15 in 14.00
  Srednja vas 7.36
  Ručetna Vas 7.42
  Semič 8.00
 3. Pribišje 7.35 13.15 (šolski kombi, Dušan)
  Rožni Dol 7.38
  Potoki 7.47
  Semič 8.00

Šolski kombi (mini bus)

  RELACIJA DOVOZI RAZVOZI
 1. Stranska vas 7.33

13.15 (šolski kombi, Dušan)

13.05 (najeti kombi, Zvone)

  Vinji Vrh 7.35
  Starihov Vrh 7.40
  Kot 7.43
  Drage 7.45
  Semič 7.50
2. Železniška postaja 8.00 13.15
  Roška 8.05
  Bucik 8.05
  Semič 8.12
3. Sovinek 8.15 12.35

Najeti kombi

  RELACIJA DOVOZI RAZVOZI
1. Maline 7.40 13.15
  Brezova Reber 7.45
  Štrekljevec 7.50
  Anzlova Gora 8.00
  Semič 8.05
2. Želežniška postaja 8.10
  Semič 8.20