Spoštovani učenci in starši.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se učenci 4. in 5. razreda vračajo v šolske klopi. V sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6. do 8. razreda. Čeprav je epidemija preklicana, bomo morali na šoli še vedno upoštevati navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako bomo uspešno poskrbeli za znižanje verjetnosti širjenja okužbe z virusom, če do nje na šoli pride.

Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2

Tudi učenci 4. do 8. razreda morajo prvi dan prinesti s seboj podpisano izjavo pred vstopom otroka v šolo (priloga spodaj). Izjavo naj učenec prinese v šolo prvi dan in jo odda razredniku oz. učitelju pri pouku.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj osnovnih navodil za delo na šoli in higienskih priporočil. Podrobna navodila bodo učencem predstavili učitelji v šoli.

Prihod učencev v šolo

Učenci 1. triade vstopajo v šolo na vhodu iz šolskega igrišča v času med 6.15 in 8.15.

Učenci 2. triade vstopajo v šolo na glavnem vhodu v času med 8.00 in 8.15.

Učenci 3. triade vstopajo v šolo na vhodu pri telovadnici v času med 8.00 in 8.15.

Na vseh treh vhodih bodo v času vstopa učencev v šolo dežurni učitelji, ki bodo po potrebi usmerjali učence do učilnic in skrbel za upoštevanje pravil ob vstopu učencev v šolo.

Učenci, ki pridejo v šolo pred 8.00, gredo v jutranje varstvo ali počakajo z dežurnim učiteljem na šolskem igrišču oz. v jedilnici šole. To velja samo za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo, ali pa pridejo v šolo s šolskim prevozom pred 8.00.

Vsi ostali učenci, vstopajo v šolo po 8.00 in gredo takoj v učilnice, kjer bodo imeli 1. uro pouk. V učilnicah jih bodo počakali učitelji, ki bodo izvajali 1. uro po urniku. V primeru, da učitelj v tem času dežura, za učence poskrbi učitelj iz sosednje učilnice.

Učenci se na hodnikih šole ne smejo zadrževati.

Starši v šolo ne vstopajo.

Organizacija pouka

Predur ne bo.

Redne ure (1. do 5. ura) bomo izvajali po urniku kot pred 16. 3. 2020.

Zaradi prilagojenega razporeda pri kosilu se bo:

 • za učence 1. do 3. razreda 4. ura končnala ob 12.20,
 • za učence 1. in 5. razreda 5. ura končala ob 13.10.

6. ure se izvajajo po prilagojenem urniku.

7. ur ne bo.

Urniki so objavljeni TUKAJ.

Učenci bodo v času rednega pouka (1. do 5. ura) v matičnih učilnicah. Za učence od 6. do 9. razreda je razpored učilnic spodaj.

Oddelek

Učilnica

 

Oddelek

Učilnica

6. a

FIZ

 

6. b

TJA1

7. a

SLO1

 

7. b

TJA2

8. a

MAT

 

8. b

BIO

9. a

ZGO

 

9. b

GLA

Prehrana

Za učence bodo organizirani vsi obroki, na katere so naročeni. Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah. Kosilo bo organizirano v jedilnici šole po prilagojenem razporedu.

Razvozi

Dovozi: Avtobusi bodo prihajali ob 8.00. Šolski kombi med 7.30 in 8.15.

Razvozi: Avtobus in šolski kombi ob 13.15 in 14.00. Razvozov ob 15.00 ne bo.

Prilagojeni vozni redi so objavljeni na šolski spletni strani TUKAJ.

Med prevozom je potrebno upoštevati higienska priporočila.

Higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije COVID-19

Prihod učencev v učilnico, zagotavljanje higiene in distance, gibanje učencev po šoli

 • Pri vhodu v šolo bo dežurni učitelj, ki bo pazil za distanco med otroki in opozarjal na razkuževanje rok že ob vstopu v šolo.
 • Učenci gredo v šolo v koloni in v razdalji 1,5 m. Takoj pri vhodu v šolo si morajo roke razkužiti z razkužilom.
 • Učenci se do nadaljnjega ne preobuvajo.
 • Vrata v razrede bodo odprta, tudi med odmori. Učilnice bodo prezračene in z odprtimi okni (če bo za to primerno vreme).
 • Vsak dan pred začetkom pouka bodo čistilke učilnice temeljito počistile in razkužile kljuke. Prav tako bodo v dopoldanskem času stalno čistile kljuke, ročaje, mize …
 • Vsakič, ko učenci primejo kljuko vrat, jo bo potrebno razkužiti. Učenci gredo nato v razred, si ponovno razkužijo roke in se usedejo na stol s svojim imenom.
 • Učitelji in učenci bodo na razdalji vsaj 1,5 m.
 • Učence bodo učitelji podučiti, kakšna je pravilna uporaba zaščitnih mask in kako jih po uporabi snamemo.
 • Učenci, starejši od 12 let, na hodnikih nosijo zaščitne maske.
 • Učenci v razredu ne rabijo nositi zaščitnih mask. Za strokovne delavce je priporočljivo, da jih nosijo.
 • Učitelji bodo stalno v razredu z učenci.
 • Med odmori bodo na hodnikih dežurni učitelji.
 • Računalnik v učilnici bo uporabljal zgolj učitelj.
 • Učenci bodo malicali v razredu. Pred malico bodo pobrisali svojo mizo s higienskim robčkom, potem bodo na mizo postavili papirnato brisačko in po malici ponovno s higienskim robčkom pobrisali mizo. Malico bo razdeli učitelj (ali dežurna oseba), ki si bo pred tem temeljito umil roke.
 • V jedilnico bodo učenci vstopali po protokolu, ki predvideva distanco in največje število otrok v prostoru. Kuharice bodo med delitvijo hrane uporabljale kirurško zaščitno masko.
 • V sanitarije bodo učenci vstopali posamično. Priporočljivo je, da vrata odpirajo s komolcem. Po uporabi sanitarij si morajo temeljito umiti roke.

Vodstvo šole

v solo