Spoštovani starši,

v ponedeljek, 1. 6. 2020, se vračajo v šolo tudi četrtošolci. Za vas sem pripravila naslednja navodila in priporočila:

Otrok naj s seboj prinese podpisano izjavo starša, da v zadnjih 14 dnevih ni imel bolezni s simptomi, podobnimi korona virusu. Dokument se nahaja na šolski spletni strani, kjer si lahko preberete tudi Higienska priporočila za izvajanje pouka.

Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

PRIČETEK POUKA IN PRIHOD/ ODHOD UČENCEV V/IZ ŠOLE:

S poukom bomo pričeli ob 8.00. Začetek pouka bo ostal nespremenjen do konca šolskega leta.

Spremenjen bo tudi vozi red dovozov/odvoza šolskega avtobusa/ kombija.

Relacija Gradnik – Omota – Štrekljevec:

ODHOD

Gradnik

7.45

Omota

7.50

Štrekljevec

7.55

Relacija Maline – Brezova Reber – Štrekljevec (šolski kombi):

Maline

7.40

Brezova Reber

7.45

Štrekljevec

7.50

 

ODHOD ŠOLSKEGA KOMBIJA IZ ŠTREKLJEVCA: 12.45

Z jutranjim varstvom bomo pričeli ob 7.00, ki res nujno potrebujejo varstvo ob tej uri. Učenci nevozači naj v šolo ne prihajajo pred 7.45. Učenci vozači naj uporabijo šolski prevoz. Na avtobusu/ kombiju morajo imeti zaščitno masko.

Ne bodo se izvajali neobvezni izbirni predmeti, ostale ure pouka bodo potekale po urniku.

Starši ne vstopate v šolo. Ko pridete otroka iskat po pouku ali v podaljšano bivanje, pozvonite pri vhodnih vratih na zvonec.

Učenci prinesejo v šolo šolske potrebščine v šolski torbi po ponedeljkovem urniku. Potrebščine še za ostale predmete v tednu pa naj prinesejo naslednje dneve v vrečki. S seboj naj imajo tudi plastenko ali stekleničko za vodo. Šolskih potrebščine ne bodo nosili domov. V šolo ne prinašajo igrač ali drugih predmetov. Športne opreme ne potrebujejo. Vse dni v tednu naj bodo primerno oblečeni in obuti za gibanje na prostem.

Lepo pozdravljeni
razredničarka Simona Ritonija