Nekaj navodil za učence vozače in njihove starše:

 • Učenci, ki bodo uporabljali šolski prevoz, bodo morali na avtobusu/minibusu nositi maske.
 • Ves čas prevoza nosijo učenci masko, ki prekrije nos in usta; svetujemo uporabo pralnih mask, ki jih priskrbijo starši. Priporočamo, da ima otrok dve (pralni) maski ali ruto/šal.
 • Učitelji bodo učencem razložili pravilno nošenje in ravnanje z njo.
 • Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba.
 • Med nošenjem se maske ne dotikajo.
 • Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.
 • Učitelji bodo učencem razložili pravilno razkuževanje rok.
 • Razkužilo zagotovi prevoznik.
 • Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. Razdalja med osebami na avtobusu:
 • Število in razpored šolarjev v vozilu mora med njimi zagotavljati razdaljo 1,5 metra, razen, če gre za šolarje istega gospodinjstva.
 • Razdalja med šolarji je lahko manjša od 1,5 metra, če je med njimi fizična pregrada (npr. med vrstami avtobusa, kombija).
 • Izvajalec prevoza označi sedeže, na katerih je dovoljeno sedeti.

Higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije covid-19 (NIJZ)

Vozni redi za šolske prevoze veljajo od 3. 6. 2020 do preklica oz. spremembe.

Prevozi avtobusov – dovozi

  RELACIJA DOVOZI
1. Cerovec 7.35
  Krvavčji Vrh 7.37
  Gradnik 7.41
  Omota 7.45
  Oskoršnica 7.50
  Semič 8.00
2. Črmošnjice 7.35
  Srednja vas 7.36
  Ručetna Vas 7.42
  Semič 8.00
 3. Pribišje 7.35
  Rožni Dol 7.38
  Potoki 7.47
  Semič 8.00

Prevozi avtobusov - razvozi

  RELACIJA RAZVOZI
1. Semič - Oskoršnica - Omota - Gradnik - Krvavčji Vrh - Cerovec 13.15 in 14.05
2. Semič - Ručetna vas - Srednja vas - Črmošnjice 13.15 in 14.05

Šolski kombi (mini bus) - dovozi

  RELACIJA DOVOZI
1. Krupa 7.00
  Stranska vas 7.01
  Vinji Vrh 7.02
  Brstovec 7.04
  Semič 7.12
2. Železniška postaja 7.15
  Roška 7.16
  Lipnik 7.17
  Bucik 7.19
  Semič 7.25
3. Sadinja vas 7.30
  Drage 7.32
  Semič 7.40
4. Krupa 7.45
  Stranska vas 7.48
  Vinji Vrh 7.49
  Brstovec 7.50
  Kot 7.55
  Pugled 8.00
  Semič 8.10
5. Sovinek 8.15
  Semič 8.20

Šolski kombi (mini bus) - razvozi

  RELACIJA RAZVOZI
1. Štrekljevec - Gradnik 12.40
2. Semič - Sovinek 13.15
3. Semič - Drage 13.25
4. Semič - Kot 13.35
5. Semič - Rožni Dol 13.45
6. Semič - Kot - Rožni Dol 14.10

Najeti kombi - dovozi

  RELACIJA DOVOZI
1. Maline 7.10
  Brezova Reber 7.15
  Štrekljevec 7.20
  Semič 7.25
2. Smuška cesta 7.30
  Huč 7.35
  Starihov Vrh 7.40
  Semič 7.45
3. Želežniška postaja 7.55
  Semič 8.00
4. Anzlova gora 8.05
  Semič 8.15

Najeti kombi - razvozi

  RELACIJA RAZVOZI
1. Semič - Vinji Vrh - Stranska vas - Krupa 13.15
2. Semič - Starihov Vrh 13.35
3. Semič - Smuška cesta 13.40