Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi je verjetnejša, če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji, od 7. 12. 2020 dalje. Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Ob ponovnem odprtju šol se je treba zavedati, da je virus še vedno med nami in da vsaka neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val obolevnosti prebivalstva. Uporaba mask je po Odloku vlade RS še vedno obvezna v prostorih šole in na zunanjih površinah šole. Učenci naj uporabljajo maske ves čas, razen, ko so v učilnici samo s sošolci.

Predvidoma se bodo v šole najprej vrnili učenci od 1. do vključno 3. razreda. Učenci od. 4. do 9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo.

V prostorih šole se načrtuje tudi izvajanje dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči. V proces izobraževanja v šoli naj bi se vključili tudi učenci, ki imajo tehnične težave pri spremljanju pouka na daljavo.

Podajamo vam še informacijo v zvezi z ocenjevanjem znanja. Ministrica, prof. dr. Simona Kustec, je sprejela Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šol. l. 2020/21, s katerim določa, da se vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, za učence 9. razreda pa do 15. junija 2021.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu oziroma najmanj enkrat v šolskem letu, če se tak predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku.

Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Želimo vam vse dobro in predvsem ostanite zdravi.

V želji, da se vsi čimprej vrnemo v šole, vas lepo pozdravljamo.

Mag. Andreja Miketič,
ravnateljica