Spočamo vam, da smo pripravili Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo. Objavljena so na spletni strani šole v zavihku Dokumenti > Šolski dokumenti > Vzgojno delovanje šole.