Spoštovani starši, spoštovani učenci.

Naslednji teden bomo vzgojno-izobraževalno delo izvajali po modelu B, za katerega velja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Aktiviranje posameznega modela s sklepom določi Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje.

Več o tem si lahko preberete v Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila.

V nadaljevanju smo pripravili nekaj osnovnih informacij, kako bomo izvajali vzgojno-izobraževalno delo na naši šoli.

Priporočila

V šoli moramo upoštevati vsa navodila in priporočila NIJZ:

  • v šolo lahko prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo vsaj 1,5 m,
  • v učilnici in jedilnici učenke/učenci sedijo na razdalji vsaj 1,5 m,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja,
  • v skupnih prostorih (hodnik, jedilnica …) je potrebna uporaba zaščitne maske, v učilnicah nošenje mask ni potrebno,
  • učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro.

Vstop v šolo

Učenci 1. do 5. razreda vstopajo v šolo na vhodu iz šolskega igrišča. Učenci gredo po vstopu v šolo takoj v matično učilnico oddelka. Vhod bo odprt od 6.00 dalje.

Učenci 6. do 9. razreda vstopajo v šolo na glavnem vhodu. Vhod bo odprt od 7.00 dalje. Pred tem učenci v šolo ne vstopajo. Če učenci pridejo v šolo v času med 7.00 in 7.25, potem počakajo v jedilnici. Po 7.30 gredo vsi učenci takoj v matično učilnico oddelka.

Učenci morajo imeti s seboj copate. Preobuli se bodo pred matično učilnico po navodilih razrednika. Za shranjevanje obutve med poukom naj imajo s seboj vrečko iz blaga.

Učenci se na hodnikih šole ne smejo zadrževati.

Starši v šolo ne vstopajo.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo bo organizirano od 6.00 do 8.15 v matičnih učilnicah oddelkov. Učence po vstopu v šolo usmeri v učilnice dežurni učitelj.

Pouk

Za izvajanje pouka velja običajen urnik. Ogledate si ga lahko na spodnji povezavi.

https://www.easistent.com/urniki/17970a78f101f0b8820c4eb6dcebf807a4f24257

Pouk športa se izvaja v telovadnici, na šolskem igrišču ali v bližnji okolici šole.

Izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti se bodo v tednu od 22. 2. do 26. 2. 2021 še vedno izvajali na daljavo preko spletnih učilnic. Podrobnosti glede izvedbe vam bodo sporočili učitelji, ki te predmete izvajajo. Glede nadaljnjega izvajanja vas bomo pravočasno obvestili.

Interesne dejavnosti bomo izvajali, vendar samo tiste, ki so vezane na oddelek.

Učilnice

Učenci 1. do 5. razreda so v času rednega pouka v matičnih učilnicah.

Učenci 6. do 9. razreda so v času rednega pouka v učilnicah po spodnjem razporedu.

Oddelek

Učilnica

 

Oddelek

Učilnica

6. a

BIO

 

6. b

GUM

7. a

FIZ

 

7. b

JEZ1

8. a

SLO1

 

8. b

ZGO

9. a

MAT

 

9. b

TJA2

Učenci se bodo selili iz matičnih učilnic samo v primeru, če bo to nujno potrebno (izvajanje pouka v specializiranih učilnicah, pouk izbirnih predmetov, OPB in podobno).

Prehrana

Učenci malicajo v matičnih učilnicah.

Kosilo bo organizirano po spodnjem razporedu.

Čas kosila

Pon.

Tor.

Sre.

Čet.

Pet.

12.00–12.25

1. a

1. a

1. a

1. a

3. a

12.10–12.35

1. b

1. b

1. b

1. b

3. b

12.20–12.45

2. a

4. a

2. a

2. a

4. a

12.30–12.55

2. b

4. b

2. b

2. b

4. b

12.40–13.05

3. a

2. a

3. a

3. a

1. a

12.45–13.10

3. b

2. b

3. b

3. b

1. b

12.50–13.15

4. a

3. a

4. a

4. a

2. a

12.55–13.20

4. b

3. b

4. b

4. b

2. b

13.00–13.25

5. a

5. a

5. a

5. a

5. a

13.05–13.30

5. b

5. b

5. b

5. b

5. b

13.10–13.35

Učenci 6. do 9. razreda, ki niso vozači

13.20–13.45

6. a, 6. b

6. a, 6. b

6. a, 6. b

6. a, 9. a

6. a, 6. b

13.25–13.50

7. a, 7. b

7. a, 7. b

7. a, 7. b

7. a, 7. b

7. a, 7. b

13.35–14.00

8. a, 8. b

9. a, 9. b

8. a, 8. b

8. a, 8. b

8. a, 8. b

13.40–14.00

9. a, 9. b

8. a, 8. b

9. a, 9. b

6. b, 9. b

9. a, 9. b

Učenci, ki niso vezani na šolski prevoz in kosilo, zapustijo šolski prostor takoj ko je možno.

Prevozi

Avtobusi in kombiji bodo vozili po voznem redu, ki je objavljen na šolski spletni strani. Prevoze bomo tekom tedna prilagajali dejanskim potrebam. Spremembe bodo objavljene na šolski spletni strani.

Vozni red v šolskem letu 2020/21

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje se bo izvajalo po običajnem urniku. Z razporeditvijo učencev v skupine podaljšanega bivanja bodo učenci seznanjeni v ponedeljek.

Ker starši v šolo ne smete vstopati, boste svoje otroke sprejemali na zadnjem vhodu šole oz. na šolskem igrišču. O podrobnostih se boste pogovorili z izvajalkami podaljšanega bivanja.

Pri prevzemu otrok vas prosimo za potrpežljivost, saj se lahko zgodi, da v določenem trenutku ne bo na razpolago dovolj učiteljev, ki bi lahko poskrbeli za varnost otrok pri predaji in tistih, ki bodo ostali v učilnici.

Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razredov, ki to nujno potrebujejo, bo organizirano v isti skupini. Zato bodo morali po priporočilih NIJZ učenci in učitelji tudi v učilnici uporabljati maske.

 

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi zmogli za učence naše šole organizirati prijetno in zdravo učno okolje. Zavedamo se, da je vse skupaj še vedno daleč od idealnega, zato se vam zahvaljujemo za vašo podporo in razumevanje.

Vodstvo šole