tszTradicionalni slovenski zajtrk je s kmetijskega, zdravstvenega in vzgojno-izobraževalnega vidika zelo pomemben projekt.

Ker smo bili zaradi epidemioloških razmer v novembru doma, smo ga takrat izvedli na daljavo. Sedaj bomo zajtrk ponovili – pripravili v šoli. Izvedli ga bomo v petek, 11. 6. 2021.

Zajtrk bo sestavljen iz lokalnih živil: črnega kruha, masla, medu, mleka in jabolka.

Namen zajtrka je izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladostnikov o pomenu zajtrka ter o pomenu prednosti lokalno pridelanih živil slovenskega izvora.

Dobre prehranske navade so temelj našega zdravja in zajtrk zagotovo sodi mednje.

Rozalija Jerman,
vodja prehrane