logo tsz zelenaTudi letos bomo na tretji petek v novembru, 19. 11. 2021, obeležili Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ).

Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Nastal je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

Namen projekta je:

  • zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave,
  • približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarstva,
  • izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • osveščati mlade o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Sredstva za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Zajtrk: pirin kruh, maslo, med – lokalno, mleko – lokalno, jabolko – lokalno.

Naša šola se bo letos pridružila vseslovenski akciji priprave tradicionalnega slovenskega kosila, ki bo na jedilniku v sredo, 17. 11. 2021.

Kosilo: segedin golaž, krompir v kosih, BIO ovseni kruh, jabolko – lokalno.

Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Organizator šolske prehrane Rozalija Jerman