Spoštovani učenci, spoštovani starši.

Za vas smo pripravili predstavitev izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023. To so predmeti, ki jih lahko učenci izberete z namenom obogatitve svojega znanja na izbranem področju. Na osnovi vaših prijav bomo oblikovali skupine izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Predstavitev izbirnih predmetov 2022/23

Prijavo izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov boste oddali preko eAsistenta za starše. Za vas smo pripravili dva vodiča, ki vam bosta v pomoč pri oddaji prijave.

Izbirni predmeti – navodila za oddajo izbire preko eAsistenta
Video predstavitev postopka si lahko ogledate spodaj.

Neobvezni izbirni predmeti – navodila za oddajo izbire preko eAsistenta
Video predstavitev postopka si lahko ogledate spodaj.

Če te možnosti nimate, to čimprej sporočite razredniku. Od razrednika boste po e-pošti oz. preko otroka dobili obrazec za prijavo. Obrazec doma skupaj z otrokom izpolnite. Starši obrazec obvezno podpišite. Nato ga po e-pošti oz. preko otroka pošljete razredniku.

Prijave bomo zbirali do vključno 15. aprila 2022.

Vodstvo šole