Spoštovani starši!

npzLetos bo vaš otrok, učenec 6. ali 9. razreda, opravljal nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz treh predmetov: matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, ki je letos angleščina ter matematike, slovenščine in angleščine za šestošolce. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno  in se opravlja v mesecu maju:

  • sreda, 4. 5. 2022, NPZ iz slovenščine
  • petek, 6. 5. 2022, NPZ iz matematike,
  • torek, 10. 5. 2022, NPZ iz angleščine

Preverjanje se vsak dan začenja ob 8.15 in traja do 9.30 (test rešujejo 60 minut).

Učenci do začetka preverjanja počakajo v jedilnici. Razpored skupin bo objavljen uro pred pričetkom preverjanja na oglasni deski.

Učenci za preverjanje potrebujejo: črno ali modro pisalo (kemični svinčnik ali nalivnik), geometrijsko orodje pri matematiki za načrtovanje (geotrikotnik, šestilo), navadni svinčnik za načrtovanje in radirko. Belilo ali drugi korekturni pripomočki (pisala »piši-briši«) niso dovoljeni.

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih.

Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »Nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani npz.ric.si.

31. 5. 2022 šola seznani devetošolce z dosežki pri NPZ.

Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 4. maja ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani npz.ric.si.

Dostop bo možen za učence in starše devetega razreda od 31. 5. do 2. 6. 2022, za učence in starše 6. razreda pa od 7. 6. do 9. 6. 2022. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči.

Učenci bodo skupaj z učitelji v okviru zgoraj navedenih datumov analizirali preizkuse pri pouku.

Dosežek učencev 6. in 9. razreda, izražen v točkah in v odstotku, bo vpisan v posebnem obvestilu, ki ga bo učenec dobil hkrati s spričevalom ob zaključku šolskega leta.