Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred.

Za 1., 2. in 3. razred gradivo v celoti (delovni zvezki in učbeniki) brezplačno zagotovi šola.

Od 4. do 9. razreda šola zagotovi učbenike iz učbeniškega sklada, delovne zvezke in druga gradiva morate kupiti sami.

Zvezke in ostale potrebščine od 1. do 9. razreda morate kupiti sami. Likovni material bo nabavila šola, strošek pa boste poravnali preko položnice.

Naročanje poteka preko spletnih trgovin (DZS, Kopija nova, Partner Metlika, Mladinska knjiga) oziroma jih lahko kupite v knjigarnah.

Seznami delovnih zvezkov in učbenikov:

Seznami delovnih potrebščin:

 

Učenci od 1. do 3. razreda bodo delovne zvezke prejeli prvi dan pouka, učenci od 2. do 9. razreda pa učbenike prvi teden septembra.

Prosimo vas, da učbenike ovijete (ovitka NE lepite na platnice), učenci pa naj z njimi ravnajo skrbno, saj boste morali v primeru, če bo učbenik poškodovan ali uničen, zanj plačati odškodnino (v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, UL RS 12/20).

V primeru nejasnosti ali če imate kakšno vprašanje, pokličite na telefonsko številko 07 35 65 413 (knjižnica) vsak dan med 9.30 in 11.00.

ruzak