Projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE se v tekočem šolskem letu približuje h koncu. Rok za opravljanje Eko bralne značke je do 21. 5. 2021.

S projektom Ekobranje za ekoživljenje želimo spodbuditi k branju literature z ekološko tematiko in tako prispevati k razvoju okoljskega izobraževanja.

 

Pri izboru knjig si lahko pomagate s priloženim seznamom.

 

Seznam_knjig_oš-2020-21.doc

 

Eko pozdrav!

Ekobranje2