V sredo, 20. aprila 2022, smo na OŠ Belokranjskega odreda Semič izvedli tržnico projektov, kjer smo predstavili projekte in dejavnosti, ki jih na šoli izvajamo že vrsto let. Poleg projektov, ki so širše znani in razširjeni, kot so Eko šola, Kulturna šola, Unesco šola, Rastoča knjiga in mnogi drugi, smo močno vpeti v razvojne projekte na državni ravni, v katerih pri pouku razvijamo nove pristope, metode in uporabo različnih didaktičnih aplikacij. Nova znanja nato širimo tudi na druge šole po Sloveniji. To so trenutno projekti POGUM, Inovativna pedagogika in ATS STEM. V tem mesecu pa smo kot ena izmed trinajstih osnovnih šol v Sloveniji prejeli tudi naziv Digitalna šola.

Veliko tega, kar počnemo drugače od običajnega pouka, smo se odločili prikazati tudi širši javnosti. Učenci so predstavljali didaktične igre, ki so jih sami izdelali, recepte, ki so jih raziskali, prikazali, kako se od najmanjših do največjih ukvarjajo z robotiko, kako spretni so pri športnih meritvah, predstavili so se z dramsko uprizoritvijo in še mnogo drugega. V razgibanem in pestrem programu smo se na več kot dvajsetih stojnicah predstavili dvakrat. Dopoldne za obiskovalce ostalih šol, predstavnike lokalne skupnosti ter naše domače učence, popoldne pa za starše in ostale obiskovalce. Obakrat smo dogajanje začeli tudi s prireditvijo, na kateri so se predstavili plesalke, folkloristke, deklamatorji in združeni pevski zbor.

Posebnost naše šole je tudi, da učenci 9. razredov skozi celo leto z različnimi dejavnostmi zbirajo denar za zaključni izlet na Dunaj. Tako so na tržnici prodajali sadike, ki so jih na vrtnarskem krožku sami vzgojili, ter knjižico zdravih receptov, ki so jih sami preizkusili in jo nato oblikovali. K temu so dodali tudi izkupiček pomladanskega bazarja. Dan je bil torej več kot uspešen in sedaj lahko polni elana poletimo novim izzivom naproti.

Slika1Slika2Slika3Slika4Slika7Slika7 2Slika8Slika9Slika10Slika11Slika12Slika13Slika14Slika15Slika16Slika17