Ena izmed prioritetnih nalog naše šole je razvoj socialno-čustvenih veščin. Osredotočamo se na to, da učencem ne le posredujemo znanje iz učbenikov, temveč jim tudi pomagamo pri razvijanju njihovega socialnega in čustvenega razumevanja. Zato smo na razrednikovih urah že obravnavali temo čustev, a smo jim na kulturnem dnevu »Moja čustva« namenili še posebno pozornost.

Učenci so imeli priložnost globlje spoznati čustva, se naučiti, kako jih prepoznati in na primeren način izraziti. Skozi različne aktivnosti so razvijali svojo čustveno inteligenco. Izdelava antistresnih žogic in viharja bleščic je bila zabavna in hkrati koristna dejavnost, ki bo učencem v pomoč pri pomirjanju v stresnih situacijah.

Posebno pozornost smo namenili tudi fraktalni risbi kot načinu izražanja čustev. Učenci so ustvarjali čudovite in izrazne risbe, ki so odražale njihova notranja doživetja in občutke. Tehniko fraktalne risbe nam je predstavila Martina Simonič.

Pridobljena znanja o čustvih bodo otrokom koristila tako v njihovem šolskem kot tudi v osebnem življenju.

1a 11b 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 17a 17b 18a 18b 19a 19b 110a 111b 1