PROSTOR V VRTCU V MARCU

Starše obveščamo, da imamo v vrtcu prostor za pet otrok:

1 leto - 1 prostor

2 - 3 leta - 2 prostora

4 leta - 1 prostor

4 - 5 let - 1 prostor

Razpis za vpis otrok v vrtec bo objavljen v marčevski številki Belokranjca, Vloge za vpis pa lahko oddate že prej.