Znižano plačilo vrtca - registracija v portal

V zavihku dokumenti , "za starše", objavljam okrožnico Ministrstva za šolstvo, kjer vam dajejo navodila za registracijo vpogleda v vaše pravice iz javnih sredstev. Okrožnica je  tudi na skupnih oglasnih deskah vrtca.