Prostor v vrtcu - december

 

Starše obveščamo, da imamo v vrtcu še nekaj prostora v skupinah od 1 - 3 leta starosti. V skupina od 4- 6 let prostora več ni.

Tise otroke, ki pridejo še med šolskim letom in ste starši že oddali vlogo za sprejem, mesto v igralnici čaka.