PROSTOR V VRTCU V JANUARJU

Starše obveščamo, da imamo še nekaj prostora v vrtcu in sicer v prvi starostni skupini:

1 1 leto: 2 prostora, 2-3 leta: 2 prostora.

V drugi starostni skupini: 3 leta , 1 prostor.

Ostala mesta so že zasedena, otroci bodo na podlagi podpisanih pogodb prihajali postopoma do junija.