Program

Zadnja posodobitev: petek, 27 september 2019 10:40

V vseh skupinah uresničujemo načela in cilje Kurikula za vrtce. V vseh oddelkih  poteka delo v centrih aktivnosti in temelji na individualizaciji otrok.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Ponudili bomo naslednje obogatitvene dejavnosti:

Izvajali bomo projekte:

VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Za otroke, ki niso vključeni v vzgojno-varstveni program, bomo organizirali gibalne dejavnosti v tednu otroka in eno športno popoldne.