KDO JE MEDICINSKA SESTRA IN ZDRAVNIK

                    K7

Medicinska sestra Katarina, nam je predstavila poklic, ki ga opravlja in poklic zdravnika. Vsi otroci so z zanimanjem sodelovali pri pogovoru. Posebno aktivni so bili, ko jim je pokazala različne medicinske pripomočke. Vživeli so se v vlogo medicinske sestre, zdravnika in pacienta z različnimi težavami. Otroci so pacientom povijali rane, merili pritisk in temperaturo, ter poslušali bitje srca. S Katarino in maskoto Piki so si otroci umivali še zobe. Pripovedovala jim je in pokazala, kako se pravilno umiva zobe in zakaj je to pomembno. Po njenem obisku je  med otroki zaživela igra vlog in simbolna igra, pri zdravniku.

K1 

 K3

K5  

K6

K8  

K9

K2   

 K4