Zdravje v vrtcu

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu in z lastnim zgledom.

Ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v našem vrtcu, je skrb za dobro počutje in zdravje otrok, zato skrbimo za:

  • redno prezračevanje prostorov,
  • primerno osvetlitev, temperaturo in vlažnost prostorov,
  • zagotavljanje pogojev za osebno higieno otrok,
  • vzdrževanje higiene v prostorih za otroke,
  • redno pranje igrač,
  • dnevno telesno dejavnost,
  • dnevno gibanje na svežem zraku,
  • preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni,
  • zdravo prehrano,
  • počitek.

Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno higienskega režima so določila v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Upoštevamo tudi vsa priporočila in navodila strokovnih inštitucij.

zdravje v vrtcu

ZDRAVJE V VRTCU PRI LISIČKAH

Lisičke smo bile vključene v projekt Zdravje v vrtcu. Izvajali sm različne dejavnosti, ki otroke spodbujajo k zdravem načinu življenja. V projektu smo sodelovali z medicinsko sestro Ano iz ZD Črnomelj.

IMAG2311 IMAG2771 

Preberite več ...

Program Zdravje v vrtcu v skupini Dežniki

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven tega. V oddelku smo izvajali različne dejavnosti, ki otroke spodbujajo k bolj zdravemu načinu življenja.

DSCN8062

Preberite več ...