Cilji predšolske vzgoje

Zadnja posodobitev Petek, 29. Avgust 2014

Prizadevali si bomo, da bomo dosegli  cilje, ki jih vrtcem nalaga nacionalni program predšolske vzgoje. Ti cilji so: