Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja podjetne miselnosti mladih skozi uvajanje novih metod podjetnega razmišljanja pri obravnavi vsebin obstoječega kurikuluma ter z metodami, ki razvijajo samoiniciativnost in podjetnost. S projektom želimo prožnejše prehajanje med osnovno šolo in okoljem, zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, naučiti vključujoče deležnike, kako pridobljeno znanje uporabijo in delovat proaktivno in samoiniciativno.

Koordinatorica projekta je Darja Bremec.