V spletni učilnici boste spoznali nekatere možnosti Moodla kot spletno učno okolje.