Izvajanje projekta na šoli

Projekt traja od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2022. V projekt je vključenih 75 šol (osnovne šole, gimnazije in srednje strokovne).

Partnerji:

 • Prijavitelj projekta: Zavod Antona Martina Slomška Maribor
 • Razvojne inštitucije:
  • Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ),
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru,
  • Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru,
  • Pedagoški inštitut.
 • Razvojne šole (20)
 • Implementacijske šole (55)

Šolski razvojni tim v projektu sestavljajo Matej Matkovič, Tomaž Pavlakovič, Vlasta Henigsman, Barbara Fir ter ravnateljica Andreja Miketič. Sodelujoči člani v projektu so Darja Bremec, Anja Petrovčič, Petra Kastelic, Toni Jelenič ter Anželika Mitrović.

Koordinator projekta na šoli je Barbara Fir.

Na šoli bomo razvijali učne scenarije, v katerih bodo mobilne naprave podpirale različne učne strategije, s katerimi bomo pri učencih razvijali kompetence 21. stoletja. V projektu bomo razvili in nadgradili eno pedagoško strategijo uvajanja IUO, ki bo omogočala razvoj in uvajanje individualizacije poučevanja še posebej personaliziranega učenja. Strategija bo določala smiselno in sistematično uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije, sodobne e-storitve ter multimedijske in interaktivne e-vsebine s sodobnimi oblikami in pedagoškimi metodami. Uvajali bomo elemente formativnega spremljanja in upoštevali razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširiti izven učilnice.

V prvem letu bomo na šoli, ker je pedagoški kader večinoma že e-kompetenten, naredili analizo stanja in vstopno evalvacijo, priprave za razvoj IUO ter preizkušali sodobne metode podprtih z IKT. V drugem letu projekta bomo razvili najmanj 4 primere obetavne rabe, v katerih bodo predstavljeni preizkušeni didaktični pristopi. V tretjem, četrtem in petem letu projekta načrtujemo razvoj še dvanajstih novih primerov dobre rabe, tako da bo ob koncu projekta razvitih in preizkušenih vsaj 16 primerov dobre rabe udejanjanja IUO.

Projekt našim učiteljem omogoča udeležbo na usposabljanjih, ki so bila že razvita v projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, s katerimi bomo dobili priložnost naše kompetence nadgraditi z najnovejšimi spoznanji in novimi primeri udejanjanja IUO.

Pridobljene kompetence in nova znanja bomo prenašali na implementacijske šole. Kot razvojna šola v projektu bomo za določene implementacijske šole v drugem letu projekta pripravili didaktične delavnice o digitalnih kompetencah, sodelovalnem delu, kritičnem mišljenju ... Delavnice bodo izbrane glede na potrebe šole (analiza stanja na implementacijskem VIZ).

izvajanje projekta na soli