Aktualno

Izbrali smo inovativni oddelek

iuo roditeljski 2018 01 2Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT je v polnem zamahu. Učitelji smo v tem šolskem letu nabirali nova znanja in izkušnje, kako v pouk vključevati inovativno pedagogiko 1:1, pri kateri IKT smisleno uporabljamo v različnih učnih situacijah, ki pri učencih vzpodbujajo razvoj temeljnih kompetenec 21. stoletja.

V šolskem letu 2018/19 bomo z izvajanjem  projekta začeli v inovativnem oddelku, za katerega smo izbrali letošnji 6. b razred. Izbrali smo oddelek, v katerem so učenci spretni pri rokovanju z IKT, aktivno sodelujejo pri različnih oblikah pouka, so samoiniciativni, ustvarjali in odgovorni ter zadane naloge kvalitetno opravijo.

Starše učencev tega oddelka smo v torek, 29. maja 2018, povabili na šolo, kjer smo jim predstavili projekt in njegove cilje. Ogledali so si tudi predstavitve primerov rabe IKT pri pouku: reševanje interaktivnih vaj z videoposnetki pri pouku tujega jezika, ustvarjanje dinamičnih geometrijskih konstrukcij, virtualni kemijski laboratorij, uporabo simulacij in e-učbenika pri pouku fizike, kemije in naravoslovja, uporabo aplikacije Photomath na pametnem telefonu, 3D programiranje in tiskanje na 3D tiskalniku, QR kode, StoryBoard That za ustvarjanje stripov pri zgodovini ter Edpuzzle za oblikovanje posnetka z vprašanji pri slovenščini.
Starši so bili nad izborom pozitivno presenečeni in zadovoljni s predstavitvijo, obenem pa se zavedajo, da predstavlja sodelovanje v projektu velik izziv in odgovornost.