Igralno testo

Miška iz luknje je pritekla, svojim miškam žemlje spekla...

valjar

Pri igri z igralnim testom razvijamo senzomotorične sposobnosti, finomotoriko, bogatimo izražanje in se ob druženju veselimo skupnih izdelkov.

sol sara moka
miha mesa trganje
svaljkanje zemlja neza
 valjamo  rezemo1
 rezemo  igra