Sodelovanje s starši

OBLIKE DELA S STARŠI

V vrtcu se vse strokovne delavke trudimo s starši vzpostaviti čimboljši, odkrit in spoštljiv odnos. Tudi v tem šolskem letu se bomo potrudili, da vam bomo ponudili čimveč oblik sodelovanja, seveda, ob upoštevanju vaših predlogov. Poleg že utečenih oblik sodelovanja, vam bodo naše vzgojiteljice pripravile tudi različne delavnice in predstavitve, ki bodo potekali na oddelčnem nivoju.

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Govorilne ure bodo vsak mesec po dogovoru z vzgojiteljico. Starši se boste dnevno srečevali z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice in imeli možnost pogovora o vašem otroku. V garderobah bodite pozorni na kotičke za starše in oglasne deske kjer vas bomo sproti obveščali o tekočih zadevah. Skupna srečanja staršev in otrok skupine bodo organizirana po dogovoru z vami in vzgojiteljico.

PRIREDITVE IN DELAVNICE ZA STARŠE

Trudimo se, da vsako leto organiziramo delavnice za starše po skupinah, prireditve za starše navadno organiziramo v mesecu marcu. Starši so tudi vabljeni na vse skupne dogodke, ki jih imamo z otroki.

 

KOSTANJEVI PIKNIKI

Na igrišču za vrtcem se v jeseni, v času nabiranja kostanja, srečamo s starši otrok na kostanjevih piknikih. Da je vzdušje živahnejše in obiskovalcev veliko, piknik organiziramo po starostnih obdobjih. Otroci se lahko igrajo na igralih, starši pa izmenjajo izkušnje.