Enota vrtca Semič

Javni vrtec pri OŠ Belokranjskega odreda Semič

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Vanesa Požek
Svetovalna delavka v vrtcu: Vanesa Požek
Tajnica: Tadeja Prijanovič
Urejanje finančnih zadev: Marjana Jakša
Delovni čas za stranke: vsak delovnik med 7. in 13. uro
Telefon (šola): tajništvo 07 35 65 400
fax 07 35 65 421
ravnateljica 07 35 65 420
Telefon (vrtec): 07 35 65 429 (mehurčki, račke)
07 35 65 424 (zbornica in fax)
07 35 65 425 (pomočnica ravnateljice, lisičke, metulji)
040 397 795 (pomočnica ravnateljice)
07 35 65 426 (ribice, zajčki)
07 35 65 427 (kuhinja)
07 35 65 428 (žoge, polžki)
Poslovalni čas: vsak delavnik od 5.30 do 16.00
V vrtcu izvajamo vzgojnoizobraževalni program, ki je namenjen otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Dnevni program traja od 6 do 9 ur.