Pomembne informacije

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE

Elektronski naslov, kjer lahko kontaktirate s pomočnico ravnateljice in svetovalno delavko je:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali nas kontaktirate preko e asistenta.

Zz veseljem vam bomo poskušali odgovoriti na vsa vaša vprašanja, pobude, predloge...

 • Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi vloge, ki jo dobite v vrtcu ali spletnih straneh vrtca, kamor jo izpolnjeno tudi oddate. O datumu vključitve vašega otroka v vrtec vas bomo pisno obvestili v roku enega meseca po prejemu vloge, ali pa v individualnem razgovoru.
 • Pred vstopom otroka v vrtec morate predložiti vzgojiteljici zdravniško potrdilo.
 • Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate z »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«. Obrazec dobite v knjigarni ali papirnici in na spletnih straneh občine Semič in jo v mesecu pred sprejemom otroka v vrtec oddate v izračun pristojnemu Centru za socialno delo.
 • Otroka izpišete na podlagi izpisnice, ki jo prav tako dobite v vrtcu ali na spletnih straneh vrtca. Izpolnjeno izpisnico oddate vsaj 15 dni pred izpisom otroka iz vrtca.
 • med letni sprejemi so v primeru, da se starši zavežete plačevati mesečno rezervacijo, zagotovljeni z datumom, ki ste ga navedli v Vlogi za sprejem otroka v vrtec.
 • občina s sklepom določi odstotek plačila poletne rezervacije ter rezervacije za primer daljše bolezni. Starši uveljavljate poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. 7. do 31. 8. in rezervacijo za primer vsaj enomesečne neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega potrdila. Obrazec za rezervacijo dvignete v vrtcu in izpolnjenega vsaj 10 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka  vrnete otrokovi vzgojiteljici. V občini Semič je odstotek rezervacije 40% cene, ki jo plačate starši.
 • Starši s stalnim bivališčem izven Občine Semič uveljavljate rezervacijo le v soglasju z občino vašega stalnega bivališča.
 • Starši, otroka ob prihodu v vrtec izročite vzgojiteljici ali pomočnici in ga domov odpeljite sami, v nasprotnem primeru ste o spremembi dolžni obvestiti vzgojiteljico. Otroci morajo imeti na poti v vrtec in domov spremstvo osebe, starejše od 10 let.
 • Z informacijami o svojem otroku vzgojiteljici pomagate, da bo nudila vašemu otroku pogoje za prijetno bivanje v vrtcu.
 • Naj vaš otrok zaradi slabega zdravstvenega stanja ne ogroža v vrtcu sebe niti drugih otrok.
 • V vrtcu ne moremo prevzemati odgovornosti, da bi vašemu otroku dajali zdravila, razen če zdravnik s potrdilom ne odloči drugače.
 • Če otrok zboli za nalezljivo otroško boleznijo, to takoj sporočite vzgojiteljici.
 • V garderobi dnevno puščajte v vrečki rezervna oblačila za vašega otroka; če so še potrebne, tudi plenice za domov.
 • O praznovanju rojstnih dni se starši posvetujte z vzgojiteljico.
 • Pričakujemo, da boste redno plačevali stroške programa, v katerega je vaš otrok vključen. V primeru dvomesečne zamude plačila smo dolžni vložiti izvršilni predlog na sodišče.
 • Prosimo, upoštevajte poslovni čas vrtca, ki je od 5.15 - 17.00 ure.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC (Iz Konvencije o otrokovih pravicah)

 • Vsakemu otroku brez izjeme morajo biti zagotovljene vse pravice.
 • Država mora ščititi vsakega otroka brez izjeme. Država mora ščititi otroka pred vsemi oblikami razlikovanja.
 • Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki morajo biti otrokove koristi glavno vodilo.
 • Pravica otroka je, da izrazi lastno mnenje in da je to upoštevano.
 • Oba starša sta enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj.  Država mora nuditi staršem ustrezno pomoč pri izvrševanju starševskih odgovornosti.
 • Otrok ima pravico do nadomestne skrbi, ki je zagotovljena z notranjo zakonodajo in pri čemer je država dolžna posvečati pozornost nepretrganosti otrokove vzgoje in njegovemu verskemu, kulturnemu, jezikovnemu in etničnemu poreklu.
 • Izobraževanje mora biti usmerjeno k razvoju otrokove osebnosti in nadarjenosti, k pripravi otroka na odgovorno življenje in odraslost, k spoštovanju človekovih pravic kot tudi kulturnih in nacionalnih vrednot države, v kateri otrok prebiva, in ostalih držav.
 • Pravica otroka je, ki pripada manjšini ali ki je staroselec, do uživanja svoje lastne kulture in do uporabe svojega lastnega jezika.
 • Otrok ima pravico do igre in razvedrila ter do udeleževanja v kulturnem in umetniškem življenju.